X
تبلیغات
الی گشت
رایتل

► o▌ توسل به امام رضا علیه السلام▌ o ◄

وب مذهبی
یکشنبه 24 آبان 1394

الرّضا علیه السلام ایجاد خـوشحالى

.. الرّضا علیه السلام

 لیـس شـَىء مِـن اْلاعْمـالِ عنـد الله

عزّوجلّ بعدَالفـرائض أفضل مِن إدْخـالِ السُّرور علَى المؤمن

 امام رضا علیه السلام فرمود

 بعد از انجام و اجبات،

کارى بهتر از ایجاد خـوشحالى براى مومن، نزد خداوند بزرگ نیست

 بحارالانوار, ج ۷۸,ص ۳۴۷

یکشنبه 1 تیر 1393

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

س ٩٢۵ : افرادی‌ هستند که خمس بر آنها واجب است، ولی‌ تاکنون آن را نپرداخته اند و در حال حاضر هم توانایی‌ پرداخت آن را ندارند و یا بر آنها بسیار دشوار است، حکم آنان در این باره چیست؟

ج: مجرد عدم توانائی‌ یا دشواری‌ پرداخت خمس موجب برائت ذمه و سقوط تکلیف نیست، بلکه ادای‌ آن تا حد امکان واجب است، چنین افرادی‌ م ی‌توانند با دست گردانِ مبالغ بدهی‌ خود با ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او، آن را به تدریج برحسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

 دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

س ٩٢۶ : خانه ای‌ دارم که دارای‌ وام قسطبندی‌ شده است و مالک محلی‌ تجاری‌ هستم که در آن کاسبی‌ می‌ کنم و برای‌ عمل به وظیفه شرعی‌ ام، سال خمسی‌ برای‌ خود تعیین کرده ام، امیدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنید . ولی‌ توان پرداخت خمس محل تجاری‌ را به صورت قسطی‌ دارم؟

ج : خانه مسکونی‌ شما در فرض سؤال که نسیه خریداری‌ شده خمس ندارد، ولی‌ پرداخت خمس محل تجاری‌ تان واجب است، مگر اینکه با پرداخت خمس کسب با بقیه وافی‌ به هزینه زندگی‌ شم ا نباشد و یا اینکه کسب با بقیه کسب مناسب با شأن عرفی‌ شما نباشد.

س ٩٢٧ : شخصی‌ در خارج به سر می‌ برد که خمس اموالش را نمی‌ پرداخته است و خان ه ای‌ با ما ل غیر مخمّس خریده که در حال حاضر مال کافی‌ برای‌ ادای‌ خمس آن ندارد، ولی‌ هرسال مقداری‌ بیشتر از خمس به جای‌ خمسی‌ که بدهکار است می‌ پردازد، آیا این کار او صحیح است یا خیر؟

ج: در فرض سؤال باید خمسی‌ را که برعهده دارد، دست گردان کند تا بعدا آن را به تدریج بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال پرداخته، به یکی‌ از وکلای‌ ما مراجعه نماید.

س ٩٢٨ : شخصی‌ چندین سال است که خمس درآمد سالانه خود را نمی‌ پرداخته، و فعلا نمی‌ داند چه مقدار بدهی‌ از این بابت دارد، او در حال حاضر چگونه می‌ تواند خود را از خمس بری‌ الذمّه نماید؟

ج: واجب است تمام اموالی‌ را که خمس به آنها تعلق گرفته، حساب کند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشکوک باید با ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او مصالحه نماید.

س ٩٢٩ : من جوانی‌ هستم که با خانواده ام زندگی‌ می‌ کنم، پدرم خمس و زکاتش را نمی‌ پردازد، حتی‌ خانه ای‌ را با مال ربوی‌ ساخته است و حرام بودن غذائی‌ که در خانه می‌ خورم، آشکار اس ت . با توجه به اینکه نمی‌ توانم از خانواده ام جدا شوم، امیدوارم تکلیف مرا در این باره بیان فرمائید؟

ج : بر فرض که یقین داشته باشید که اموال پدرتان مخلوط با رباست و یا او خمس و زکات خود را نمی‌ پردازد، لازمه اش یقین به حرمت چیزی‌ که او مصرف می‌ کند و یا اموال وی‌ که شما در آن تصرف می‌ کنید، نیست، و تا یقین به حرمت این اموال پیدا نکرده اید، استفاده از آن برای‌ شما اشکال ندار د . البته، اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف می‌ کنید، داشته باشید، استفاده از آن برای‌ شما جایز نیست

مگر آنکه جدایی‌ از خانواده و قطع رابطه با آنان برای‌ شما، حرجی‌ باشد که در این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولی‌ ضامن خمس، زکات و مال دیگران که در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستید.

س ٩٣٠ : من اطمینان دارم که پدرم خمس و زکاتش را نمی‌ پردازد، و وقتی‌ به او تذکر می‌ دهم، در پاسخ می‌ گوید که ما مستحق هستیم و خمس و زکاتی‌ بر ما واجب نیست، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر پدرتان مالی‌ که خمس و زکات به آن تعلق بگیرد، نداشته باشد، خمس و زکات بر او واجب نیست و تحقیق در این زمینه بر شما لازم نیست.

س ٩٣١ : ما با اشخاصی‌ معامله می‌ کنیم که خمس نمی‌ دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می‌ خوریم، این مسأله چه حکمی‌ دارد؟

ج: اگر یقین به وجود خمس در اموالی‌ دارید که از طریق خرید و فروش از آنان گرفته اید و یا هنگام رفتن نزد آنان، مصرف می‌ کنید، معامله در مقدار خمس موجود در اموالی‌ که از طریق خرید و فروش از آنان می‌ گیرید، فضولی‌ است و احتیاج به اجازه ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او دارد، و تصرف در اموال ایشان برای‌ شما جایز نیست مگر اینکه ترک معاشرت و خودداری‌ از خوردن غذای‌ آنان و تصرف در اموالشان برای‌ شما حرجی‌ باشد که در این صورت تصرف جایز است، ولی‌ ضامن خمس اموالی‌ که در آنها تصرف م ی‌ کنید ، هستید.

س ٩٣٢ : اگر شخصی‌ مالی‌ را که خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد ، آیا گرفتن آن مال از او جایز است؟

ج: اگر یقین به وجود خمس در آن مال دارند، گرفتن آن جایز نیست و در صورت دریافت آن، باید نسبت به خمس آن، به ولی‌ امر خمس یا وکیل او مراجعه نمایند.

س ٩٣٣ : معاشرت با مسلمانانی‌ که به امور دینی‌ بخصوص نماز و خمس پایبند نیستند، چه حکمی‌ دارد؟ آیا غذاخوردن در خانه های‌ آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال داشتن، کسی‌ که چندین بار این کار را انجام داده، چه حکمی‌ دارد؟

ج: اگر معاشرت با آنان مستلزم تأیید ایشان در عدم التزام به امور دینی‌ نباشد، اشکال ندارد، مگر آنکه ترک معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام ایشان به امور دینی‌ باشد که در این صورت واجب است که معاشرت به طور موقت از باب نهی‌ از منکر ترک شود، ولی‌ استفاده از اموال آنان از قبیل غذا و مانند آن، تا یقین به تعلق خمس به آن نداشته باشید، اشکال ندارد.

س ٩٣۴ : یکی‌ از دوستانم مرا زیاد به صرف غذا دعوت می‌ کند، به تازگی‌ متوجه شده ام که شوهر او خمس نمی‌ دهد، آیا خوردن غذای‌ کسی‌ که خمس نمی‌ دهد، برای‌ من جایز است؟

ج: تا علم به تعلّق خمس به غذایی‌ که در اختیار شما قرار داده می‌ شود ، ندارید، خوردن آن اشکال ندارد.

س ٩٣۵ : فردی‌ برای‌ اولین بار می‌ خواهد خمس اموالش را حساب کند، خانه مسکونی‌ که نمی‌ دان د با چه مالی‌ آن را خریده، چه حکمی‌ دارد؟ در صورتی‌ که بداند آن را با مالی‌ که چند سال پس انداز شده، خریده است، حکم آن چیست؟

ج: خانه مسکونی‌ یا سایر لوازم زندگی‌ را اگر احتمال می‌ دهد که با مالی‌ که شرعاً متعلّق خمس نبوده ( مانند ارث یا هبه) خریده باشد چیزی‌ از بابت خمس آن بر او نیست، ولی‌ اگر یقین دارد که آن را با درآمد کسب خود خریده است، لیکن نمی‌ داند که آیا درآمد کسب را در بین سال صرف خرید آن کرده است یا پس از پایان سال و پیش از پرداخت خمس درآمد، باید با یکی‌ از وکلای‌ ما مصالحه نماید و اگر یقین دارد خانه را از درآمد کسبی‌ که چند سال پس انداز کرده است پیش از پرداخت خمس آن خریده است، باید خمس آن درآمد پس انداز شده را بپردازد، و در مورد تنزل ارزش پول احوط مصالحه با حاکم شرع است.

س ٩٣۶ : عالمی‌ در یکی‌ از شهرها مبلغی‌ را به عنوان خمس دریافت کرده، ولی‌ برای‌ او انتقال عین آن مال به شما یا دفترتان مشکل است، آیا می‌ تواند آن را از طریق بانک حواله کند؟ با توجه به اینکه مالی‌ که از بانک گرفته می‌ شود عین مالی‌ که در آن شهر به بانک پرداخت شده، نیست؟

ج: تحویل خمس و سایر حقوق شرعی‌ از طریق بانک اشکال ندارد.

س ٩٣٧ : اگر زمینی‌ را با مال غیر مخمّس بخرم، آیا نماز خواندن در آن زمین جایز است یا خیر؟

ج: اگر زمین با عین مال غیر مخمّس خریده شده باشد، معامله به مقدار خمس، فضولی‌ است و متوقف بر اجازه ولی‌ّ امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفیذ نکند، نماز خواندن در آن جایز نیست.

س ٩٣٨ : اگر مشتری‌ بداند که به عین مالی‌ که خریده، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آیا تصرف در آن کالا برای‌ او جایز است؟

ج: با فرض وجود خمس در کالا، معامله به مقدار خمس فضولی‌ و متوقف بر اجازه ولی‌ّ امر خمس است.

س ٩٣٩ : اگر صاحب مغازه ای‌ نداند که مشتری‌ که با او معامله می‌ کند، خمس مالش را پرداخته است یا خیر، آیا دادن خمس آن اموال بر او واجب است؟

ج: تا زمانی‌ که علم به وجود خمس در پولی‌ که مشتری‌ به او می‌ پردازد، نداشته باشد، چیزی‌ برعهده او نیست و وظیفه ای‌ هم نسبت به فحص ندارد.

س ٩۴٠ : اگر مثلا چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت برای‌ به کارگیری‌ در یک کار تولیدی‌ سرمایه گذاری‌ کنند و یکی‌ از آنها خمس ندهد، آیا شراکت با او صحیح است یا خیر؟ و آیا دیگر شریکان می‌ توانند مال فردی‌ را که خمس نمی‌ دهد به عنوان قرض الحسنه گرفته و به کار بیاندازند؟ و به طور کلی‌ اگر چند نفر با هم شریک باشند، آیا بر هر کدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد یا اینکه خمس باید از صندوق مشترک پرداخت شود؟

ج: شراکت با شخصی‌ که به سرمایه اش خمس تعلق گرفته ولی‌ آن را نپرداخته است، به مقدار خمس مال او فضولی‌ است که باید نسبت به آن به ولی‌ّ امر مراجعه شود، و اگر بعضی‌ از شرکاء خمس سهم خود در سرمایه را نداده باشند، تصرف در سرمایه مشترک جایز نیست، و هنگامی‌ که شرکاء سود حاصل از سرمایه مشترک را دریافت می‌ کنند، هرکدام از آنان مکلّف هستند خمس مازاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسی‌ بپردازند.

س ٩۴١ : اگر شرکای‌ من حساب سال خمسی‌ نداشته باشند، تکلیف من چیست؟

ج: بر هریک از شرکاء واجب است که حقوق شرعی‌ سهام خود را بپردازند تا تصرفات آنان در مال مشترک حلال باشد، و اگر بقیه شریکها آن را پرداخت نمی‌ کنند و انحلال شرکت و جداشدن از آنان برای‌ شما ضرری‌ یا حرجی‌ باشد، مجاز هستید به شراکت خود با آنان ادامه دهید.

شنبه 7 اردیبهشت 1392

برای زیاد شدن روزی چه کارهایی انجام دهیم؟

پنج‌شنبه 27 مهر 1391

روحیه انفاق و نیک اندیشی


 سید امام  ::


 باید روحیه انفاق و نیک اندیشی توسعه


 پیدا کند و جز ایمان مردم شود


 بخشنده نادان نزد خدا از پارسای بخیل، محبوب تر است. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
چهارشنبه 10 اسفند 1390

►O(▌اثار دوستی با خویشان ▌ )O ◄

السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی

السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

السلام علیک یا ابا الفضل العباس

امام سجاد زین العابدین علیه السلام فرمودند:


از همراهی با فردی  بپرهیز


که او از خویشانش بریده است


صله رحم  واجب است و قطع ان از گناهان بزرگ است


 


قران در موارد مختلف قاطع رحم را ملعون
و او را از رحمت حق دور می داند
امام باقر علیه السلام از قول پیامبر می فرماید:
به حاضران و غائبان امتم و کسانی که هنوز به
دنیا نیامده اند تا روز قیامت سفارش می کنم
که با خویشان خود بپیوندند هر چند میان ایشان
به اندازه یکسال راه رفتن فاصله باشد
همانا صله رحم از اموری است که خدای متعال ان
 را از بخشی از دین قرار داده است
پیامبر اسلام صل الله علیه واله وسلم می فرمایند :
فردی که با جان و مال در راه صله رحم اقدام
می کند خداوند متعال اجر صد شهید را در نامه
 عملش می نویسد و در برابر هر قدمی که در این راه
بر می دارد چهل هزار حسنه برایش قرار می دهد
و چهل هزار گناه از او محو می کند او را چهل هزار درجه
بالا می بردو مانند این است که صد سال با صبر
و استقامت خدا را بندگی کرده باشد
همچنین فرموده اند :
ثواب صدقه ده برابر
قرض هجده برابر
ثواب اتباط با برادران دینی بیست برابر
ثواب پیوند با خویشان بیست و چهار برابر است

شناختن ارحام :
در قران کریم معنای خاصی برای ارحام ذکر
نشده است و معنای ارحام معنای عرفی ان
مطلق خویشاوندان و بستگان است پدری و مادری

هر چند با چند واسطه باشد و فرزندان و خویشان
انها را در بر می گیرد
اثار صله رحم :
پیامبر گرامی اسلام صل الله علیه واله وسلم فرمودند :
برای صله رحم اثار و فوائد بسیار نقل کرده اند که

 بخشی از ان عبارت است از :


1- محبوبیت نزد خداوند


2-بهره مند شدن از پشتیبانی خداوند
3-  افزایش روزی
4- طول عمر
5- ورود به بهشت
6- بر طرف شدن فقر و بیچارگی
7- اسان شدن حساب در قیامت
8- نجات از مرگهای  ناهنجار
9- محبوبیت در خانواده

 )))
 

شنبه 1 آبان 1395

« گریه بر امام حسین (علیه السلام

 « گریه بر امام حسین (علیه السلام
امام رضا علیه السلام:
فَعَلى مِثلِ الحُسَینِ فَلیَبکِ الباکونَ؛ فإنَّ البُکاءَ عَلَیهِ یَحُطُّ الذُّنوبَ العِظامَ؛
بر کسى چون حسین باید که گریه‌کنندگان بگریند؛ زیرا که گریستن بر او گناهان بزرگ را مى‌زداید.
وسائل الشیعة : 10/394/8؛ میزان الحکمه: ج7، ص410

.


.


.


.

چهارشنبه 28 مهر 1395

فوائد رزماری

بوی این گیاه، هوشیاری و حافظه را می افزاید

بوی گیاه تازه رزماری، هوشیاری و حافظه را برای مدتی افزایش می دهد. همچنین رزماری برای تسکین اعصاب، رفع بی‌خوابی و استرس نیز توصیه میشود.

 رزماری حاوی ترکیباتی به نام «کولین» است که چربی‌های کبد را کنترل می‌کند و به دفع صفرا کمک می‌کند. این گیاه برای مقابله با گرفتگی عضلات دستگاه گوارش، نفخ و یبوست نیز بسیار مفید است.

رزماری نیز مانند آویشن خاصیت خلط آوری دارد و جوشانده‌ی آن برای مقابله با عفونت‌های برونشیتی و درمان سرفه موثر است.

متخصصان، مصرف رزماری را برای تسکین اعصاب، رفع بی‌خوابی و استرس نیز توصیه می‌کنند. باید بدانید که یونانی‌های باستان از رزماری برای تقویت حافظه‌شان استفاده می‌کرده‌اند.

در نهایت اینکه اگر دوست دارید موهای بلند و پرپشتی داشته باشید نیز به رزماری نیاز خواهید داشت.گیاه رزماری

خواص رزماری در برگ‌ها و سرگل‌های آن تجمع دارد. راحت‌ترین روش‌های استفاده از رزماری استفاده از جوشانده و یا عصاره‌ی روغنی آن است. می‌توانید به راحتی برگ‌های این گیاه معطر را دم کنید. برای این کار یک قاشق چای‌خوری رزماری را با یک لیوان آب جوش به مدت 10 دقیقه دم کنید. روزانه می‌توانید 2 تا 3 فنجان از این جوشانده میل کنید.

توصیه می‌کنیم یک یا دو شاخه‌ی کوچک رزماری را داخل شیشه‌ی روغن زیتون‌تان بیندازید. می‌توانید چند حبه سیر هم به آن اضافه کنید. خواهید دید روغن زیتونتان چه طعم خوب و دل‌انگیزی پیدا خواهد کرد.

اگر از روماتیسم رنج می‌برید پاها و دست‌هایتان را به این گیاه معطر بسپارید. برای این کار یک مشت شاخه‌های کوچک گل دار رزماری را در یک لیتر آب بریزید و دست‌ها و پاهایتان را در آن بگذارید.

این گیاه عوارض جانبی خاصی ندارد؛ اما توصیه می‌شود اگر مشکل خاصی دارید، قبل از استفاده از این گیاه با پزشکتان مشورت کنید.سه‌شنبه 27 مهر 1395

استاد حضرت مسیح

استاد حضرت مسیح

ناقل: شیخ محمّد حسین قمشه ای قدّس سرُّه [23].
[صفحه 132]
هرگز فکر نمی‌کردم که لازم شود به خاطر یک دانه ی چرکین روی یک انگشت، دست را از کتف جدا کنند. من که غریب بودم و خیلی مشهد را نمی‌شناختم، ولی رفقایم مرا به مریضخانه بردند. وقتی دکتر جرّاحی که اتفاقاً مسیحی بود دستم را گرفت که معاینه کند از شدّت درد چنان نعره زدم که بی اختیار دستم را رها کرد و یکی، دو قدم رفت عقب. بالاخره به هر زحمتی بود دستم را معاینه کرد و گفت: - جناب شیخ! انگشت شما بدجوری چرکین شده است و باید همین الان آن را قطع کنیم، در غیر این صورت اگر بماند به فردا، ناچار خواهیم شد دستِ شما را از مچ قطع نماییم. با شنیدن این حرف ها، یکباره دستم را پس کشیدم و گفتم: - چی؟! انگشتم را قطع کنید؟! آن هم به خاطر یک دانه ی چرکی؟! نه، نه! لازم نکرده … این حرف‌ها را گفتم و با عصبانیت از مطب دکتر زدم بیرون. امّا تا فردا صبح به جز ناله و فریاد، کاری نداشتم و لحظه ای خواب به چشمانم نیامد. از این که نگذاشته بودم انگشتم را قطع کنند بدجوری
[صفحه 133]
پشیمان شده بودم و ثانیه شماری می‌کردم که کِی صبح شود تا برای قطع کردن انگشت برویم مریضخانه. این بار وقتی دکتر، دستم را معاینه کرد گفت: - همانطور که دیروز گفتم، امروز باید دست شما از مچ قطع شود و اگر بروید و فردا بیایید، چرکِ دست به بالا سرایت کرده و ناچار خواهیم شد آن را از کتف قطع کنیم و اگر بازهم تعلّل کنید، چرک به قلب سرایت کرده و شما را خواهد کشت. من به قطع انگشت راضی شده بودم ولی به قطع دست از مچ هرگز! این بود که باز هم مثل روز قبل با حالت قهر از مطب دکتر زدم بیرون. امّا همانطور که دکتر جرّاح مسیحی پیش بینی کرده بود، فردا به قطع دست از مچ راضی شدم ولی دیگر خیلی دیر شده بود و باید دست از کتف قطع می‌شد. درد شدید و غیر قابل تحمّل، تا عمق استخوان هایم دویده بود و چاره ای جز قبول نداشتم. رو کردم به دکتر و گفتم: - من حرفی ندارم که دستم از کتف قطع شود ولی اگر ممکن است دو، سه ساعتی به من مهلت بدهید. - دو، سه ساعت اشکال ندارد ولی به فردا نیفتد که خطرناک است. و در حالی که از شدت درد، خیس عرق بودم و به زحمت می‌توانستم حرف بزنم رو کردم به همراهانم و گفتم: - می‌ترسم نتوانم از زیرِ عمل زنده بیرون بیایم، مرا به حرم امام رضا علیه السّلام ببرید تا یک بارِ دیگر آقا را زیارت کنم.
[صفحه 134]
وقتی کسی از نزدیکی ام رد می‌شد - بی آنکه به من برخورد کند - دادَم به آسمان بلند می‌شد. این بود که مرا در گوشه ی خلوتی از حرم جای دادند و خودشان به سمت ضریح رفتند. با چشمانی اشکبار و دلی پُر خون و گلویی بغض گرفته، رو کردم به سوی ضریح و عرض کردم: - آقا! من این همه راه را از نجف تا به اینجا به عشق زیارت شما آمده ام و در اینجا غریبم. مردم، مریض به پا بوستان می‌آیند و سالم برمی گردند آن وقت آیا شما رضایت می‌دهید که من سالم به پا بوست آمده باشم و با دستِ از کتف قطع شده برگردم خدمت جدّتان امیرالمومنین علیه السّلام در نجف؟! من شما را به عنوان «امامِ رئوف» می‌شناسم. آقا، بیا و مرا پیش این جرّاج مسیحی، سرافکنده نکن. تو را به جان جوادت … همین طور که داشتم با آقا، راز و نیاز می‌کردم که درد، زور آورد و بی هوشم کرد. نوری از ضریح زد بیرون و به شکل یک آقا در آمد که یوسف در برابر زیبایی، درخشندگی، جلال و جبروتش، لُنگ می‌انداخت. دوست داشتم در برابرش از جا بلند شوم، دستش را ببوسم و خودم را به روی پاهایش بیندازم. ولی از ترس درد، جرأت نکردم. امّا آقا با آن بزرگواری و تواضعِ بی مثالش، آمد به سراغم و
[صفحه 135]
گرفت کنارم نشست. همان طور که نشسته بودم کمی خودم را جمع و جور کردم.آقا پرسید: - آقا شیخ محمّد حسین! چه شده است؟ - آقا! خودتان که ملاحظه می‌فرمایید و بهتر از هر کسی می‌دانید که وضع من چگونه است و از دست این دستم چه می‌کشم … حرفم که به اینجا رسید آقا دست مبارکش را کشید روی دستم. از کتفم شروع کرد و از سر انگشتانم دستش را عبور داد. اوّلش ترسیدم که «نکند دستش که به دستم بخورد از شدّت درد، دادَم برود هوا.» امّا نتوانستم دستم را پس بکشم. از هر جا که دستِ آقا عبور می‌کرد، درد هم به همراهش می‌گذاشت و می‌رفت! دیگر هیچ دردی حس نمی‌کردم. تا خواستم از آقا تشکر کنم و دست و پایش را بوسه باران نمایم، به هوش آمدم؛ - نکند این تنها یک رؤیای شیرین بوده و هنوز دستم خوب نشده باشد. ای کاش از این خواب خوش بیدار نمی‌شدم و دوباره درد به سراغم نمی‌آمد. امّا انگار که راستی، راستی از درد خبری نیست. نکند واقعا آقا شفایم داده باشد! بهتر است امتحان کنم … با احتیاط و همراه با شکّ و تردید، خیلی آهسته، با انگشت سبّابه ی دست دیگرم، تلنگری به دست چرکینم زدم. امّا دردی احساس نکردم. محکم تر زدم، فشارش دادم و حتّی بالا و پایینش کردم، امّا از درد خبری نبود. خواستم از فرط شادی داد بزنم، جیغ بکشم! امّا با دستم جلوی دهانم را گرفتم تا کسی متوجّه شفا یافتنم نشود و الّا
[صفحه 136]
لباسی به تنم نمی‌ماند و مردم تا لباس های زیرم را هم به قصد تبرّک، تکّه پاره می‌کردند. کم کم سر و کلّه ی همراهانم پیدا شد و من اصلاً به روی خودم نیاوردم که شفا یافته ام … دکتر جرّاج مسیحی، رو به من کرد و پرسید: - برای قطع دست، آمادگی داری؟ - بله آقای دکتر. من آماده ام. - خُب، دستت را بده ببینم در چه حال است. و من دستم را بردم جلو، بی آن که آخ و اوخی بکنم. دکتر و همراهانم که می‌دیدند من ناله نمی‌کنم نگاهی به یکدیگر کردند، ابروان شان را بالا انداختند و لبانشان را وَرچیدند و چیزی نگفتند! دکتر، خیلی با احتیاط،آستین پیراهن مرا بالا زد و در همان حال به چهره ی من نگاه می‌کرد. وقتی آثار درد کشیدن را در چهره ام ندید، با دقّت به دستم خیره شد و لحظه ای بعد، انگار که مطلب مهمّی را کشف کرده باشد، در چشمانم خیره شد و لبخند زنان گفت: - می‌گویم چرا ناله نمی‌کنی؟ عجب روحیه ی خوبی داری که در این وضعیّت داری با من شوخی می‌کنی! این دستت را نه، آن دست
[صفحه 137]
دیگرت را که پر از چرک است و سیاه شده و باید قطع شود بیاور جلو. و من بی آن که کلمه ای بر زبان آورم، دست هایم را عوض کردم دکتر جرّاح، این بار هم با احتیاط آستین مرا بالا زد و در چشمانِ من خیره شد. امّا وقتی اثری از احساس درد در من ندید با دقّت دستم را مورد معاینه قرار داد و یکباره، در حالی که چشمانش گِرد شده بود، گفت: - خدای من! چه می‌بینم؟! امّا انگار که به چشمان خود اعتماد نداشته باشد چندین بارِ دیگر این دست و آن دستم را مورد معاینه ی دقیق قرار داد و ناگاه فریاد زد: - این معجزه ی حضرت مسیح علیه السّلام است … این معجزه ی حضرت مسیح علیه السّلام است. حضرت مسیح علیه السّلام شما را شفا داده است … در حالی که همراهانم، مات و مبهوت به یکدیگر نگاه می‌کردند من لب به سخن گشودم: - این معجزه ی حضرت مسیح علیه السّلام نیست. این معجزه ی استاد حضرت مسیح علیه السّلام است. - استاد حضرت مسیح علیه السّلام؟! استاد حضرت مسیح علیه السّلام دیگر کیست؟! - امام رضا علیه السّلام. بله، این آقای بزرگوار پس از مرگ هم بیماران لاعلاج را شفا می‌دهد. او استاد حضرت مسیح علیه السّلام است … سخنان من که به اینجا رسید، همراهانم ریختند بر سرم و دستِ شفا یافته ام را غرق بوسه کردند.
[صفحه 138]
وقتی داستان نحوه ی شفا یافتنم را برای جرّاج مسیحی تعریف کردم، پرسید: - جناب شیخ! ممکن است مرا راهنمایی بفرمایید که چگونه می‌توانم مسلمان شوم؟
[صفحه 139]

برچسب‌ها: استاد حضرت مسیح
جمعه 23 مهر 1395

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه شورش است  که  در خلق عالم است

.

....

..........................

...................................


باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

شنبه 27 شهریور 1395

« مداومت در دعا و نیایش »

.


.


« مداومت در دعا و نیایش »
امام على علیه السلام:
مَن قَرَعَ بابَ اللَّهِ سبحانَهُ فُتِحَ لَهُ؛
هر که درِ [رحمت] خداى سبحان را بکوبد، آن در به رویش باز شود.
غرر الحکم، ح8292؛ میزان الحکمه: ج4، ص26
 


سه‌شنبه 23 شهریور 1395

فرزند

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله
«اُطلُبُوا الوَلَدَ وَ التَمِسوهُ؛ فَإنَّهُ قُرَّةُ العَینِ، و رَیحانَةُ القَلبِ»
«فرزند بخواهید و آن را طلب کنید؛ چرا که مایه روشنى چشم و شادىِ قلب است»

مکارم الأخلاق: ج 1 ص 480 ح 1665؛ حکمت نامه کودک، ص20

.


.....................


..........................................


...............................................................

سه‌شنبه 23 شهریور 1395

خوشحالی


شنبه 20 شهریور 1395

الکافی

نودی من العرش :

من دعا لاخیه بظهر الغیب

نودی من العرش :

و لک مئه الف ضعف

هر کس پشت سر برادرش برای او دعا کند

از عرش به او ندا اید :

صد هزار برابرش از ان تو باشد

امام کاظم علیه السلام

الکافی

جلد 4

 صفحه    508

برچسب‌ها: الکافی
چهارشنبه 10 شهریور 1395

کرامت به زوار

کرامت به زوار

چیز نادیده چه لذت دارد
آنکه دیدست و چشیدست بصیرت دارد
هر که نشناخت رضا را و اطاعت ننمود
از کجا، کی خبر از فیض و سعادت دارد؟
تا نیائی و نبینی تو جلال و کرمش
تو چه دانی که به زائر چه محبت دارد
رأفتش را بنما درک تو از نام رئوف
چون ز لطفش به خلایق همه رأفت دارد
ضامن آهوی وحشی شده تا دریابی
که به زوار و غریبان چه کرامت دارد
«آیه الله فخر المحققین شیرازی»

یکشنبه 31 مرداد 1395

توسل به امام مجتبی. کریم ال طه


مقام علمى حضرت رضا(ع) 

از منابع اسلامى درباره ی امام هشتم (ع ) مى ‏توان نتیجه گرفت که آن حضرت عالم به ما سوى الله، واسطه فیض این عالم ، معدن کلمات پروردگار ، صندوق انوار الهى و خزینه ی علم خداوند متعال است. احتجاجات و مباحثات حضرت رضا (ع) با فرقه ‏هاى مختلف مقام علمى آن حضرت را آشکار مى‏کند. چنانکه بارها.. مى‏گفتند:" ما اعلمُ احداً افضل من هذا الرّجل على وَجهِ الارض."

" هیچ کس را در روى زمین داناتر از حضرت رضا نمى ‏دانم. "

( تعداد کل: 463 )
   1       2       3       4       5       ...       31    صفحه بعدی