X
تبلیغات
نماشا
رایتل

► o▌ توسل به امام رضا علیه السلام▌ o ◄

وب مذهبی
شنبه 23 مرداد 1395

« خوشبین بودن به اجابت دعا »

.


.


 « خوشبین بودن به اجابت دعا »
امام صادق علیه السلام :
إذا دَعَوْتَ فَظُنَّ أنّ حاجَتَکَ بالبابِ؛
چون دعا مى کنى حاجتت را بر دَرِ خانه (حاضر و آماده) بپندار.
الکافی: ج 2 ص 473 ح 1؛ میزان الحکمه: ج4، ص44


.

یکشنبه 1 تیر 1393

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

س ٩٢۵ : افرادی‌ هستند که خمس بر آنها واجب است، ولی‌ تاکنون آن را نپرداخته اند و در حال حاضر هم توانایی‌ پرداخت آن را ندارند و یا بر آنها بسیار دشوار است، حکم آنان در این باره چیست؟

ج: مجرد عدم توانائی‌ یا دشواری‌ پرداخت خمس موجب برائت ذمه و سقوط تکلیف نیست، بلکه ادای‌ آن تا حد امکان واجب است، چنین افرادی‌ م ی‌توانند با دست گردانِ مبالغ بدهی‌ خود با ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او، آن را به تدریج برحسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

 دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

س ٩٢۶ : خانه ای‌ دارم که دارای‌ وام قسطبندی‌ شده است و مالک محلی‌ تجاری‌ هستم که در آن کاسبی‌ می‌ کنم و برای‌ عمل به وظیفه شرعی‌ ام، سال خمسی‌ برای‌ خود تعیین کرده ام، امیدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنید . ولی‌ توان پرداخت خمس محل تجاری‌ را به صورت قسطی‌ دارم؟

ج : خانه مسکونی‌ شما در فرض سؤال که نسیه خریداری‌ شده خمس ندارد، ولی‌ پرداخت خمس محل تجاری‌ تان واجب است، مگر اینکه با پرداخت خمس کسب با بقیه وافی‌ به هزینه زندگی‌ شم ا نباشد و یا اینکه کسب با بقیه کسب مناسب با شأن عرفی‌ شما نباشد.

س ٩٢٧ : شخصی‌ در خارج به سر می‌ برد که خمس اموالش را نمی‌ پرداخته است و خان ه ای‌ با ما ل غیر مخمّس خریده که در حال حاضر مال کافی‌ برای‌ ادای‌ خمس آن ندارد، ولی‌ هرسال مقداری‌ بیشتر از خمس به جای‌ خمسی‌ که بدهکار است می‌ پردازد، آیا این کار او صحیح است یا خیر؟

ج: در فرض سؤال باید خمسی‌ را که برعهده دارد، دست گردان کند تا بعدا آن را به تدریج بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال پرداخته، به یکی‌ از وکلای‌ ما مراجعه نماید.

س ٩٢٨ : شخصی‌ چندین سال است که خمس درآمد سالانه خود را نمی‌ پرداخته، و فعلا نمی‌ داند چه مقدار بدهی‌ از این بابت دارد، او در حال حاضر چگونه می‌ تواند خود را از خمس بری‌ الذمّه نماید؟

ج: واجب است تمام اموالی‌ را که خمس به آنها تعلق گرفته، حساب کند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشکوک باید با ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او مصالحه نماید.

س ٩٢٩ : من جوانی‌ هستم که با خانواده ام زندگی‌ می‌ کنم، پدرم خمس و زکاتش را نمی‌ پردازد، حتی‌ خانه ای‌ را با مال ربوی‌ ساخته است و حرام بودن غذائی‌ که در خانه می‌ خورم، آشکار اس ت . با توجه به اینکه نمی‌ توانم از خانواده ام جدا شوم، امیدوارم تکلیف مرا در این باره بیان فرمائید؟

ج : بر فرض که یقین داشته باشید که اموال پدرتان مخلوط با رباست و یا او خمس و زکات خود را نمی‌ پردازد، لازمه اش یقین به حرمت چیزی‌ که او مصرف می‌ کند و یا اموال وی‌ که شما در آن تصرف می‌ کنید، نیست، و تا یقین به حرمت این اموال پیدا نکرده اید، استفاده از آن برای‌ شما اشکال ندار د . البته، اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف می‌ کنید، داشته باشید، استفاده از آن برای‌ شما جایز نیست

مگر آنکه جدایی‌ از خانواده و قطع رابطه با آنان برای‌ شما، حرجی‌ باشد که در این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولی‌ ضامن خمس، زکات و مال دیگران که در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستید.

س ٩٣٠ : من اطمینان دارم که پدرم خمس و زکاتش را نمی‌ پردازد، و وقتی‌ به او تذکر می‌ دهم، در پاسخ می‌ گوید که ما مستحق هستیم و خمس و زکاتی‌ بر ما واجب نیست، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر پدرتان مالی‌ که خمس و زکات به آن تعلق بگیرد، نداشته باشد، خمس و زکات بر او واجب نیست و تحقیق در این زمینه بر شما لازم نیست.

س ٩٣١ : ما با اشخاصی‌ معامله می‌ کنیم که خمس نمی‌ دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می‌ خوریم، این مسأله چه حکمی‌ دارد؟

ج: اگر یقین به وجود خمس در اموالی‌ دارید که از طریق خرید و فروش از آنان گرفته اید و یا هنگام رفتن نزد آنان، مصرف می‌ کنید، معامله در مقدار خمس موجود در اموالی‌ که از طریق خرید و فروش از آنان می‌ گیرید، فضولی‌ است و احتیاج به اجازه ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او دارد، و تصرف در اموال ایشان برای‌ شما جایز نیست مگر اینکه ترک معاشرت و خودداری‌ از خوردن غذای‌ آنان و تصرف در اموالشان برای‌ شما حرجی‌ باشد که در این صورت تصرف جایز است، ولی‌ ضامن خمس اموالی‌ که در آنها تصرف م ی‌ کنید ، هستید.

س ٩٣٢ : اگر شخصی‌ مالی‌ را که خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد ، آیا گرفتن آن مال از او جایز است؟

ج: اگر یقین به وجود خمس در آن مال دارند، گرفتن آن جایز نیست و در صورت دریافت آن، باید نسبت به خمس آن، به ولی‌ امر خمس یا وکیل او مراجعه نمایند.

س ٩٣٣ : معاشرت با مسلمانانی‌ که به امور دینی‌ بخصوص نماز و خمس پایبند نیستند، چه حکمی‌ دارد؟ آیا غذاخوردن در خانه های‌ آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال داشتن، کسی‌ که چندین بار این کار را انجام داده، چه حکمی‌ دارد؟

ج: اگر معاشرت با آنان مستلزم تأیید ایشان در عدم التزام به امور دینی‌ نباشد، اشکال ندارد، مگر آنکه ترک معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام ایشان به امور دینی‌ باشد که در این صورت واجب است که معاشرت به طور موقت از باب نهی‌ از منکر ترک شود، ولی‌ استفاده از اموال آنان از قبیل غذا و مانند آن، تا یقین به تعلق خمس به آن نداشته باشید، اشکال ندارد.

س ٩٣۴ : یکی‌ از دوستانم مرا زیاد به صرف غذا دعوت می‌ کند، به تازگی‌ متوجه شده ام که شوهر او خمس نمی‌ دهد، آیا خوردن غذای‌ کسی‌ که خمس نمی‌ دهد، برای‌ من جایز است؟

ج: تا علم به تعلّق خمس به غذایی‌ که در اختیار شما قرار داده می‌ شود ، ندارید، خوردن آن اشکال ندارد.

س ٩٣۵ : فردی‌ برای‌ اولین بار می‌ خواهد خمس اموالش را حساب کند، خانه مسکونی‌ که نمی‌ دان د با چه مالی‌ آن را خریده، چه حکمی‌ دارد؟ در صورتی‌ که بداند آن را با مالی‌ که چند سال پس انداز شده، خریده است، حکم آن چیست؟

ج: خانه مسکونی‌ یا سایر لوازم زندگی‌ را اگر احتمال می‌ دهد که با مالی‌ که شرعاً متعلّق خمس نبوده ( مانند ارث یا هبه) خریده باشد چیزی‌ از بابت خمس آن بر او نیست، ولی‌ اگر یقین دارد که آن را با درآمد کسب خود خریده است، لیکن نمی‌ داند که آیا درآمد کسب را در بین سال صرف خرید آن کرده است یا پس از پایان سال و پیش از پرداخت خمس درآمد، باید با یکی‌ از وکلای‌ ما مصالحه نماید و اگر یقین دارد خانه را از درآمد کسبی‌ که چند سال پس انداز کرده است پیش از پرداخت خمس آن خریده است، باید خمس آن درآمد پس انداز شده را بپردازد، و در مورد تنزل ارزش پول احوط مصالحه با حاکم شرع است.

س ٩٣۶ : عالمی‌ در یکی‌ از شهرها مبلغی‌ را به عنوان خمس دریافت کرده، ولی‌ برای‌ او انتقال عین آن مال به شما یا دفترتان مشکل است، آیا می‌ تواند آن را از طریق بانک حواله کند؟ با توجه به اینکه مالی‌ که از بانک گرفته می‌ شود عین مالی‌ که در آن شهر به بانک پرداخت شده، نیست؟

ج: تحویل خمس و سایر حقوق شرعی‌ از طریق بانک اشکال ندارد.

س ٩٣٧ : اگر زمینی‌ را با مال غیر مخمّس بخرم، آیا نماز خواندن در آن زمین جایز است یا خیر؟

ج: اگر زمین با عین مال غیر مخمّس خریده شده باشد، معامله به مقدار خمس، فضولی‌ است و متوقف بر اجازه ولی‌ّ امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفیذ نکند، نماز خواندن در آن جایز نیست.

س ٩٣٨ : اگر مشتری‌ بداند که به عین مالی‌ که خریده، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آیا تصرف در آن کالا برای‌ او جایز است؟

ج: با فرض وجود خمس در کالا، معامله به مقدار خمس فضولی‌ و متوقف بر اجازه ولی‌ّ امر خمس است.

س ٩٣٩ : اگر صاحب مغازه ای‌ نداند که مشتری‌ که با او معامله می‌ کند، خمس مالش را پرداخته است یا خیر، آیا دادن خمس آن اموال بر او واجب است؟

ج: تا زمانی‌ که علم به وجود خمس در پولی‌ که مشتری‌ به او می‌ پردازد، نداشته باشد، چیزی‌ برعهده او نیست و وظیفه ای‌ هم نسبت به فحص ندارد.

س ٩۴٠ : اگر مثلا چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت برای‌ به کارگیری‌ در یک کار تولیدی‌ سرمایه گذاری‌ کنند و یکی‌ از آنها خمس ندهد، آیا شراکت با او صحیح است یا خیر؟ و آیا دیگر شریکان می‌ توانند مال فردی‌ را که خمس نمی‌ دهد به عنوان قرض الحسنه گرفته و به کار بیاندازند؟ و به طور کلی‌ اگر چند نفر با هم شریک باشند، آیا بر هر کدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد یا اینکه خمس باید از صندوق مشترک پرداخت شود؟

ج: شراکت با شخصی‌ که به سرمایه اش خمس تعلق گرفته ولی‌ آن را نپرداخته است، به مقدار خمس مال او فضولی‌ است که باید نسبت به آن به ولی‌ّ امر مراجعه شود، و اگر بعضی‌ از شرکاء خمس سهم خود در سرمایه را نداده باشند، تصرف در سرمایه مشترک جایز نیست، و هنگامی‌ که شرکاء سود حاصل از سرمایه مشترک را دریافت می‌ کنند، هرکدام از آنان مکلّف هستند خمس مازاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسی‌ بپردازند.

س ٩۴١ : اگر شرکای‌ من حساب سال خمسی‌ نداشته باشند، تکلیف من چیست؟

ج: بر هریک از شرکاء واجب است که حقوق شرعی‌ سهام خود را بپردازند تا تصرفات آنان در مال مشترک حلال باشد، و اگر بقیه شریکها آن را پرداخت نمی‌ کنند و انحلال شرکت و جداشدن از آنان برای‌ شما ضرری‌ یا حرجی‌ باشد، مجاز هستید به شراکت خود با آنان ادامه دهید.

شنبه 7 اردیبهشت 1392

برای زیاد شدن روزی چه کارهایی انجام دهیم؟

پنج‌شنبه 27 مهر 1391

روحیه انفاق و نیک اندیشی


 سید امام  ::


 باید روحیه انفاق و نیک اندیشی توسعه


 پیدا کند و جز ایمان مردم شود


 بخشنده نادان نزد خدا از پارسای بخیل، محبوب تر است. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
چهارشنبه 10 اسفند 1390

►O(▌اثار دوستی با خویشان ▌ )O ◄

السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی

السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

السلام علیک یا ابا الفضل العباس

امام سجاد زین العابدین علیه السلام فرمودند:


از همراهی با فردی  بپرهیز


که او از خویشانش بریده است


صله رحم  واجب است و قطع ان از گناهان بزرگ است


 


قران در موارد مختلف قاطع رحم را ملعون
و او را از رحمت حق دور می داند
امام باقر علیه السلام از قول پیامبر می فرماید:
به حاضران و غائبان امتم و کسانی که هنوز به
دنیا نیامده اند تا روز قیامت سفارش می کنم
که با خویشان خود بپیوندند هر چند میان ایشان
به اندازه یکسال راه رفتن فاصله باشد
همانا صله رحم از اموری است که خدای متعال ان
 را از بخشی از دین قرار داده است
پیامبر اسلام صل الله علیه واله وسلم می فرمایند :
فردی که با جان و مال در راه صله رحم اقدام
می کند خداوند متعال اجر صد شهید را در نامه
 عملش می نویسد و در برابر هر قدمی که در این راه
بر می دارد چهل هزار حسنه برایش قرار می دهد
و چهل هزار گناه از او محو می کند او را چهل هزار درجه
بالا می بردو مانند این است که صد سال با صبر
و استقامت خدا را بندگی کرده باشد
همچنین فرموده اند :
ثواب صدقه ده برابر
قرض هجده برابر
ثواب اتباط با برادران دینی بیست برابر
ثواب پیوند با خویشان بیست و چهار برابر است

شناختن ارحام :
در قران کریم معنای خاصی برای ارحام ذکر
نشده است و معنای ارحام معنای عرفی ان
مطلق خویشاوندان و بستگان است پدری و مادری

هر چند با چند واسطه باشد و فرزندان و خویشان
انها را در بر می گیرد
اثار صله رحم :
پیامبر گرامی اسلام صل الله علیه واله وسلم فرمودند :
برای صله رحم اثار و فوائد بسیار نقل کرده اند که

 بخشی از ان عبارت است از :


1- محبوبیت نزد خداوند


2-بهره مند شدن از پشتیبانی خداوند
3-  افزایش روزی
4- طول عمر
5- ورود به بهشت
6- بر طرف شدن فقر و بیچارگی
7- اسان شدن حساب در قیامت
8- نجات از مرگهای  ناهنجار
9- محبوبیت در خانواده

 )))
 

چهارشنبه 3 شهریور 1395

اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللهم  صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهماللهم  صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهماللهم  صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهماللهم  صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهماللهم  صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهماللهم  صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهماللهم  صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم


یکشنبه 31 مرداد 1395

توسل به امام مجتبی. کریم ال طه


مقام علمى حضرت رضا(ع) 

از منابع اسلامى درباره ی امام هشتم (ع ) مى ‏توان نتیجه گرفت که آن حضرت عالم به ما سوى الله، واسطه فیض این عالم ، معدن کلمات پروردگار ، صندوق انوار الهى و خزینه ی علم خداوند متعال است. احتجاجات و مباحثات حضرت رضا (ع) با فرقه ‏هاى مختلف مقام علمى آن حضرت را آشکار مى‏کند. چنانکه بارها.. مى‏گفتند:" ما اعلمُ احداً افضل من هذا الرّجل على وَجهِ الارض."

" هیچ کس را در روى زمین داناتر از حضرت رضا نمى ‏دانم. "

پنج‌شنبه 28 مرداد 1395

بفهمد.

 « تفکر عمیق »
امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه :
مَن أکثَرَ الفِکرَ فیما تَعَلَّمَ أتقَنَ عِلمَهُ، و فَهِمَ ما لم یَکُن یَفهَمُ؛
هر که در آنچه آموخته است بسیار اندیشه کند، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمى فهمیده است، بفهمد.
غرر الحکم، ۸۹۱۷؛ میزان الحکمه: ج 9 ص 229

.

.

.

.

...............................................

برچسب‌ها: بفهمد.
جمعه 15 مرداد 1395

پیامبر در نامه ای به جهینه که رییس قبیله بوده است می نویسد

نامه ای به جهینه فرزند زید

پیامبر در نامه ای به جهینه  که رییس قبیله بوده است می نویسد

: شکاف های زمین و دشت های ان و بالا و پایین دره ها در اختیار شماست

می توانید حیوانات خود را در انها بچرانید و از اب های ان بهره ببرید مشروط بر انکه

یک پنجم انها را بپردازید


...... صفحه 265 شماره 157نامه ای به جناده ازدی

پیامبر در نامه ای چنین نوشت :

قبیله ازد و شاخه های ان تا زمانی که نماز به پا دارند

و زکات بدهند و خدا و رسول او را اطاعت کنند

و از مغانم خمس خدا و سهم پیامبر را بپردازند

و از مشرکان جدا شوند با خدا و رسول پیمان دارندشنبه 9 مرداد 1395

پس هرگاه عالمی از ما برود دیگری در جایگاه او ظهور می کند

لیس من عالم یموت ویترک خلفا

الا نحن کلما ذهب منا

عالم طلع مکانه عالم

نحن النجوم فی السما 

عالمی نیست که برود و جانشینی از خود گزارد

مگر ما پس هرگاه عالمی از ما برود

دیگری در جایگاه او ظهور می کند

ما ( همچون ) ستارگان اسمانیم

امام صادق علیه السلام جامع الاحادیث للقمی 249

.


.

سه‌شنبه 22 تیر 1395

،بهترینها را در خودتان خواهید یافت وقتی در دیگران خوبی بجوئید

وقتی در دیگران خوبی بجوئید
،بهترینها را در خودتان خواهید یافت

.ایمان همسایه ی آسمان روی زمین استسه‌شنبه 8 تیر 1395

به گوش و دل خود بخوانید که همیشه از شادی دیگران شاد میشوید

به گوش و دل خود بخوانید که همیشه از شادی دیگران شاد میشوید


به گوش و دل خود بخوانید که همیشه از شادی دیگران شاد میشویدبه گوش و دل خود بخوانید که همیشه از شادی دیگران شاد میشوید


به گوش و دل خود بخوانید که همیشه از شادی دیگران شاد میشوید


به گوش و دل خود بخوانید که همیشه از شادی دیگران شاد میشویدبه گوش و دل خود بخوانید که همیشه از شادی دیگران شاد میشوید

چهارشنبه 2 تیر 1395

« ارتباط قوی یعنی ... »

.

.

.

.

.

.


 « ارتباط قوی یعنی ... »

امام حسین علیه السلام :
إنّ أوْصَلَ النّاسِ مَن وَصَلَ مَن قَطَعَهُ ؛
قویترین فرد در ایجاد ارتباط کسى است که با کسى که از او بریده رابطه برقرار کند.
بحار الأنوار : ج 78 ص 121 ح 4؛ دانشنامه امام حسین (ع): ج14، ص206
 

جمعه 28 خرداد 1395

به گوش و دل خود بخوانید که همیشه از شادی دیگران شاد میشوید

به گوش و دل خود بخوانید که همیشه

از شادی دیگران شاد میشوید


به گوش و دل خود بخوانید که همیشه
از شادی دیگران شاد میشوید


به گوش و دل خود بخوانید که همیشه
از شادی دیگران شاد میشوید


به گوش و دل خود بخوانید که همیشه
از شادی دیگران شاد میشوید

چهارشنبه 26 خرداد 1395

تقاضای فرزند به جای قیمت روغن


تقاضای فرزند به جای قیمت روغن

حضرت صادق آل محمّد صلوات الله علیهم حکایت فرماید:
امام حسن مجتبی علیه السلام از مدینه با پای پیاده، عازم مکّه معظّمه گردید؛ و چون با پای برهنه راه را می پیمود، پاهایش آسیب دیده و متورّم شد، به طوری که در مسیر راه به سختی قدم برمی داشت، به حضرت پیشنهاد داده شد که چنانچه سوار شوی ناراحتی پاهایت برطرف خواهد شد.
حضرت فرمود: خیر، من قصد کرده ام که پیاده بروم؛ و سپس افزود: همین که به اوّلین منزل برسیم، مردی سیاه پوست وارد خواهد شد و او روغنی همراه خود دارد که برای ورم و ناراحتی پا مفید و درمان کننده است؛ پس هنگام دریافت روغن هر قیمتی را که گفت قبول کنید.
بعضی از همراهان حضرت گفتند: یا ابن رسول الله! در این نزدیکی منزلی نیست که کسی بیاید و روغن بفروشد؟!
امام علیه السلام فرمود: چرا، منزل نزدیک است و روغن فروش نیز خواهد آمد.
و چون مقدار مسافتی کوتاه به راه خود ادامه دادند، به منزلی رسیدند؛ حضرت فرمود: در همین منزل استراحت می کنیم.
در همین بین، مردی سیاه پوست وارد آن منزل شد، همراهان حضرت از او تقاضای روغن برای ناراحتی پا کردند؟
آن مرد گفت: روغن برای چه کسی می خواهید؟
پاسخ دادند: برای امام حسن مجتبی فرزند امیرالمؤمنین علی علیهماالسلام می خواهیم.
مرد سیاه پوست گفت: من باید خدمت آن حضرت شرفیاب شوم و خودم روغن را تحویل ایشان دهم.
روغن فروش بر حضرت وارد شد، سلام کرد و عرضه داشت: یا ابن رسول الله! من غلام شما هستم، این روغن در اختیار شما باشد و من در ازای آن چیزی نمی خواهم، جز آن که تقاضامندم از خداوند متعال بخواهید تا فرزندی پسر، دوستدار شما اهل بیت رسالت؛ و نیکوکار به من عطا گرداند؟
امام مجتبی علیه السلام روغن را گرفت و به او فرمود: به خانه ات بازگرد؛ مطمئن باش که خداوند فرزند پسری به تو عطا خواهد نمود؛ و سپس پاهای مبارک خود را با آن روغن ماساژ داد و ناراحتی ورم آن کاملاً خوب و برطرف گردید.
امّا مرد سیاه پوست؛ چون به منزل آمد، دید همسرش نوزادی پسر، صحیح و سالم وضع حمل کرده است، پس بسیار خوشحال شد و به سمت امام حسن مجتبی علیه السلام بازگشت؛ و چون به آن حضرت ملحق شد تشکّر و قدردانی کرد. [33].

( تعداد کل: 455 )
   1       2       3       4       5       ...       31    صفحه بعدی