X
تبلیغات
نماشا
رایتل

► o▌ توسل به امام رضا علیه السلام▌ o ◄

وب مذهبی
یکشنبه 24 آبان 1394

الرّضا علیه السلام ایجاد خـوشحالى

.. الرّضا علیه السلام

 لیـس شـَىء مِـن اْلاعْمـالِ عنـد الله

عزّوجلّ بعدَالفـرائض أفضل مِن إدْخـالِ السُّرور علَى المؤمن

 امام رضا علیه السلام فرمود

 بعد از انجام و اجبات،

کارى بهتر از ایجاد خـوشحالى براى مومن، نزد خداوند بزرگ نیست

 بحارالانوار, ج ۷۸,ص ۳۴۷

یکشنبه 1 تیر 1393

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

س ٩٢۵ : افرادی‌ هستند که خمس بر آنها واجب است، ولی‌ تاکنون آن را نپرداخته اند و در حال حاضر هم توانایی‌ پرداخت آن را ندارند و یا بر آنها بسیار دشوار است، حکم آنان در این باره چیست؟

ج: مجرد عدم توانائی‌ یا دشواری‌ پرداخت خمس موجب برائت ذمه و سقوط تکلیف نیست، بلکه ادای‌ آن تا حد امکان واجب است، چنین افرادی‌ م ی‌توانند با دست گردانِ مبالغ بدهی‌ خود با ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او، آن را به تدریج برحسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

 دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

س ٩٢۶ : خانه ای‌ دارم که دارای‌ وام قسطبندی‌ شده است و مالک محلی‌ تجاری‌ هستم که در آن کاسبی‌ می‌ کنم و برای‌ عمل به وظیفه شرعی‌ ام، سال خمسی‌ برای‌ خود تعیین کرده ام، امیدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنید . ولی‌ توان پرداخت خمس محل تجاری‌ را به صورت قسطی‌ دارم؟

ج : خانه مسکونی‌ شما در فرض سؤال که نسیه خریداری‌ شده خمس ندارد، ولی‌ پرداخت خمس محل تجاری‌ تان واجب است، مگر اینکه با پرداخت خمس کسب با بقیه وافی‌ به هزینه زندگی‌ شم ا نباشد و یا اینکه کسب با بقیه کسب مناسب با شأن عرفی‌ شما نباشد.

س ٩٢٧ : شخصی‌ در خارج به سر می‌ برد که خمس اموالش را نمی‌ پرداخته است و خان ه ای‌ با ما ل غیر مخمّس خریده که در حال حاضر مال کافی‌ برای‌ ادای‌ خمس آن ندارد، ولی‌ هرسال مقداری‌ بیشتر از خمس به جای‌ خمسی‌ که بدهکار است می‌ پردازد، آیا این کار او صحیح است یا خیر؟

ج: در فرض سؤال باید خمسی‌ را که برعهده دارد، دست گردان کند تا بعدا آن را به تدریج بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال پرداخته، به یکی‌ از وکلای‌ ما مراجعه نماید.

س ٩٢٨ : شخصی‌ چندین سال است که خمس درآمد سالانه خود را نمی‌ پرداخته، و فعلا نمی‌ داند چه مقدار بدهی‌ از این بابت دارد، او در حال حاضر چگونه می‌ تواند خود را از خمس بری‌ الذمّه نماید؟

ج: واجب است تمام اموالی‌ را که خمس به آنها تعلق گرفته، حساب کند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشکوک باید با ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او مصالحه نماید.

س ٩٢٩ : من جوانی‌ هستم که با خانواده ام زندگی‌ می‌ کنم، پدرم خمس و زکاتش را نمی‌ پردازد، حتی‌ خانه ای‌ را با مال ربوی‌ ساخته است و حرام بودن غذائی‌ که در خانه می‌ خورم، آشکار اس ت . با توجه به اینکه نمی‌ توانم از خانواده ام جدا شوم، امیدوارم تکلیف مرا در این باره بیان فرمائید؟

ج : بر فرض که یقین داشته باشید که اموال پدرتان مخلوط با رباست و یا او خمس و زکات خود را نمی‌ پردازد، لازمه اش یقین به حرمت چیزی‌ که او مصرف می‌ کند و یا اموال وی‌ که شما در آن تصرف می‌ کنید، نیست، و تا یقین به حرمت این اموال پیدا نکرده اید، استفاده از آن برای‌ شما اشکال ندار د . البته، اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف می‌ کنید، داشته باشید، استفاده از آن برای‌ شما جایز نیست

مگر آنکه جدایی‌ از خانواده و قطع رابطه با آنان برای‌ شما، حرجی‌ باشد که در این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولی‌ ضامن خمس، زکات و مال دیگران که در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستید.

س ٩٣٠ : من اطمینان دارم که پدرم خمس و زکاتش را نمی‌ پردازد، و وقتی‌ به او تذکر می‌ دهم، در پاسخ می‌ گوید که ما مستحق هستیم و خمس و زکاتی‌ بر ما واجب نیست، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر پدرتان مالی‌ که خمس و زکات به آن تعلق بگیرد، نداشته باشد، خمس و زکات بر او واجب نیست و تحقیق در این زمینه بر شما لازم نیست.

س ٩٣١ : ما با اشخاصی‌ معامله می‌ کنیم که خمس نمی‌ دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می‌ خوریم، این مسأله چه حکمی‌ دارد؟

ج: اگر یقین به وجود خمس در اموالی‌ دارید که از طریق خرید و فروش از آنان گرفته اید و یا هنگام رفتن نزد آنان، مصرف می‌ کنید، معامله در مقدار خمس موجود در اموالی‌ که از طریق خرید و فروش از آنان می‌ گیرید، فضولی‌ است و احتیاج به اجازه ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او دارد، و تصرف در اموال ایشان برای‌ شما جایز نیست مگر اینکه ترک معاشرت و خودداری‌ از خوردن غذای‌ آنان و تصرف در اموالشان برای‌ شما حرجی‌ باشد که در این صورت تصرف جایز است، ولی‌ ضامن خمس اموالی‌ که در آنها تصرف م ی‌ کنید ، هستید.

س ٩٣٢ : اگر شخصی‌ مالی‌ را که خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد ، آیا گرفتن آن مال از او جایز است؟

ج: اگر یقین به وجود خمس در آن مال دارند، گرفتن آن جایز نیست و در صورت دریافت آن، باید نسبت به خمس آن، به ولی‌ امر خمس یا وکیل او مراجعه نمایند.

س ٩٣٣ : معاشرت با مسلمانانی‌ که به امور دینی‌ بخصوص نماز و خمس پایبند نیستند، چه حکمی‌ دارد؟ آیا غذاخوردن در خانه های‌ آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال داشتن، کسی‌ که چندین بار این کار را انجام داده، چه حکمی‌ دارد؟

ج: اگر معاشرت با آنان مستلزم تأیید ایشان در عدم التزام به امور دینی‌ نباشد، اشکال ندارد، مگر آنکه ترک معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام ایشان به امور دینی‌ باشد که در این صورت واجب است که معاشرت به طور موقت از باب نهی‌ از منکر ترک شود، ولی‌ استفاده از اموال آنان از قبیل غذا و مانند آن، تا یقین به تعلق خمس به آن نداشته باشید، اشکال ندارد.

س ٩٣۴ : یکی‌ از دوستانم مرا زیاد به صرف غذا دعوت می‌ کند، به تازگی‌ متوجه شده ام که شوهر او خمس نمی‌ دهد، آیا خوردن غذای‌ کسی‌ که خمس نمی‌ دهد، برای‌ من جایز است؟

ج: تا علم به تعلّق خمس به غذایی‌ که در اختیار شما قرار داده می‌ شود ، ندارید، خوردن آن اشکال ندارد.

س ٩٣۵ : فردی‌ برای‌ اولین بار می‌ خواهد خمس اموالش را حساب کند، خانه مسکونی‌ که نمی‌ دان د با چه مالی‌ آن را خریده، چه حکمی‌ دارد؟ در صورتی‌ که بداند آن را با مالی‌ که چند سال پس انداز شده، خریده است، حکم آن چیست؟

ج: خانه مسکونی‌ یا سایر لوازم زندگی‌ را اگر احتمال می‌ دهد که با مالی‌ که شرعاً متعلّق خمس نبوده ( مانند ارث یا هبه) خریده باشد چیزی‌ از بابت خمس آن بر او نیست، ولی‌ اگر یقین دارد که آن را با درآمد کسب خود خریده است، لیکن نمی‌ داند که آیا درآمد کسب را در بین سال صرف خرید آن کرده است یا پس از پایان سال و پیش از پرداخت خمس درآمد، باید با یکی‌ از وکلای‌ ما مصالحه نماید و اگر یقین دارد خانه را از درآمد کسبی‌ که چند سال پس انداز کرده است پیش از پرداخت خمس آن خریده است، باید خمس آن درآمد پس انداز شده را بپردازد، و در مورد تنزل ارزش پول احوط مصالحه با حاکم شرع است.

س ٩٣۶ : عالمی‌ در یکی‌ از شهرها مبلغی‌ را به عنوان خمس دریافت کرده، ولی‌ برای‌ او انتقال عین آن مال به شما یا دفترتان مشکل است، آیا می‌ تواند آن را از طریق بانک حواله کند؟ با توجه به اینکه مالی‌ که از بانک گرفته می‌ شود عین مالی‌ که در آن شهر به بانک پرداخت شده، نیست؟

ج: تحویل خمس و سایر حقوق شرعی‌ از طریق بانک اشکال ندارد.

س ٩٣٧ : اگر زمینی‌ را با مال غیر مخمّس بخرم، آیا نماز خواندن در آن زمین جایز است یا خیر؟

ج: اگر زمین با عین مال غیر مخمّس خریده شده باشد، معامله به مقدار خمس، فضولی‌ است و متوقف بر اجازه ولی‌ّ امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفیذ نکند، نماز خواندن در آن جایز نیست.

س ٩٣٨ : اگر مشتری‌ بداند که به عین مالی‌ که خریده، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آیا تصرف در آن کالا برای‌ او جایز است؟

ج: با فرض وجود خمس در کالا، معامله به مقدار خمس فضولی‌ و متوقف بر اجازه ولی‌ّ امر خمس است.

س ٩٣٩ : اگر صاحب مغازه ای‌ نداند که مشتری‌ که با او معامله می‌ کند، خمس مالش را پرداخته است یا خیر، آیا دادن خمس آن اموال بر او واجب است؟

ج: تا زمانی‌ که علم به وجود خمس در پولی‌ که مشتری‌ به او می‌ پردازد، نداشته باشد، چیزی‌ برعهده او نیست و وظیفه ای‌ هم نسبت به فحص ندارد.

س ٩۴٠ : اگر مثلا چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت برای‌ به کارگیری‌ در یک کار تولیدی‌ سرمایه گذاری‌ کنند و یکی‌ از آنها خمس ندهد، آیا شراکت با او صحیح است یا خیر؟ و آیا دیگر شریکان می‌ توانند مال فردی‌ را که خمس نمی‌ دهد به عنوان قرض الحسنه گرفته و به کار بیاندازند؟ و به طور کلی‌ اگر چند نفر با هم شریک باشند، آیا بر هر کدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد یا اینکه خمس باید از صندوق مشترک پرداخت شود؟

ج: شراکت با شخصی‌ که به سرمایه اش خمس تعلق گرفته ولی‌ آن را نپرداخته است، به مقدار خمس مال او فضولی‌ است که باید نسبت به آن به ولی‌ّ امر مراجعه شود، و اگر بعضی‌ از شرکاء خمس سهم خود در سرمایه را نداده باشند، تصرف در سرمایه مشترک جایز نیست، و هنگامی‌ که شرکاء سود حاصل از سرمایه مشترک را دریافت می‌ کنند، هرکدام از آنان مکلّف هستند خمس مازاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسی‌ بپردازند.

س ٩۴١ : اگر شرکای‌ من حساب سال خمسی‌ نداشته باشند، تکلیف من چیست؟

ج: بر هریک از شرکاء واجب است که حقوق شرعی‌ سهام خود را بپردازند تا تصرفات آنان در مال مشترک حلال باشد، و اگر بقیه شریکها آن را پرداخت نمی‌ کنند و انحلال شرکت و جداشدن از آنان برای‌ شما ضرری‌ یا حرجی‌ باشد، مجاز هستید به شراکت خود با آنان ادامه دهید.

شنبه 7 اردیبهشت 1392

برای زیاد شدن روزی چه کارهایی انجام دهیم؟

پنج‌شنبه 27 مهر 1391

روحیه انفاق و نیک اندیشی


 سید امام  ::


 باید روحیه انفاق و نیک اندیشی توسعه


 پیدا کند و جز ایمان مردم شود


 بخشنده نادان نزد خدا از پارسای بخیل، محبوب تر است. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
چهارشنبه 10 اسفند 1390

►O(▌اثار دوستی با خویشان ▌ )O ◄

السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی

السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

السلام علیک یا ابا الفضل العباس

امام سجاد زین العابدین علیه السلام فرمودند:


از همراهی با فردی  بپرهیز


که او از خویشانش بریده است


صله رحم  واجب است و قطع ان از گناهان بزرگ است


 


قران در موارد مختلف قاطع رحم را ملعون
و او را از رحمت حق دور می داند
امام باقر علیه السلام از قول پیامبر می فرماید:
به حاضران و غائبان امتم و کسانی که هنوز به
دنیا نیامده اند تا روز قیامت سفارش می کنم
که با خویشان خود بپیوندند هر چند میان ایشان
به اندازه یکسال راه رفتن فاصله باشد
همانا صله رحم از اموری است که خدای متعال ان
 را از بخشی از دین قرار داده است
پیامبر اسلام صل الله علیه واله وسلم می فرمایند :
فردی که با جان و مال در راه صله رحم اقدام
می کند خداوند متعال اجر صد شهید را در نامه
 عملش می نویسد و در برابر هر قدمی که در این راه
بر می دارد چهل هزار حسنه برایش قرار می دهد
و چهل هزار گناه از او محو می کند او را چهل هزار درجه
بالا می بردو مانند این است که صد سال با صبر
و استقامت خدا را بندگی کرده باشد
همچنین فرموده اند :
ثواب صدقه ده برابر
قرض هجده برابر
ثواب اتباط با برادران دینی بیست برابر
ثواب پیوند با خویشان بیست و چهار برابر است

شناختن ارحام :
در قران کریم معنای خاصی برای ارحام ذکر
نشده است و معنای ارحام معنای عرفی ان
مطلق خویشاوندان و بستگان است پدری و مادری

هر چند با چند واسطه باشد و فرزندان و خویشان
انها را در بر می گیرد
اثار صله رحم :
پیامبر گرامی اسلام صل الله علیه واله وسلم فرمودند :
برای صله رحم اثار و فوائد بسیار نقل کرده اند که

 بخشی از ان عبارت است از :


1- محبوبیت نزد خداوند


2-بهره مند شدن از پشتیبانی خداوند
3-  افزایش روزی
4- طول عمر
5- ورود به بهشت
6- بر طرف شدن فقر و بیچارگی
7- اسان شدن حساب در قیامت
8- نجات از مرگهای  ناهنجار
9- محبوبیت در خانواده

 )))
 

چهارشنبه 10 آذر 1395

روزی ابو نؤاس به ابو الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام

ابوالحسن محمد بن یحیی فارسی  :
نَظَرَ أبو نُواسٍ إلی أبِی الحَسَنِ عَلِیِّ بنِ موسیَ الرِّضا علیهماالسلام ذاتَ یَومٍ وقَد خَرَجَ مِن عِندِ المَأمونِ عَلی بَغلَةٍ لَهُ ، فَدَنا مِنهُ أبو نُواسٍ ، فَسَلَّمَ عَلَیهِ وقالَ : یَا بنَ رَسولِ اللّه ِ ، قَد قُلتُ فیکَ أبیاتًا فَاُحِبُّ أن تَسمَعَها مِنّی ، قالَ : هاتِ ، فَأَنشَأَ یَقولُ : 
مُطَهَّرونَ نَقِیّاتٌ ثِیابُهُمُ تَجرِی الصَّلاةُ عَلَیهِم أینَما ذُکِروا 
مَن لَم یَکُن عَلَوِیًّا حینَ تَنسِبُهُ فَما لَهُ مِن قَدیمِ الدَّهرِ مُفتَخَرُ 
فَاللّه ُ لَمّا بَرا خَلقًا فَأَتقَنَهُ صَفّاکُمُ وَاصطَفاکُم أیُّهَا البَشَرُ 
فَأَنتُمُ المَلَأُ الأَعلی وعِندَکُمُ عِلمُ الکِتاب وما جاءَت بِهِ السُّوَرُ 
فَقالَ الرِّضا علیه السلام : قَد جِئتَنا بِأَبیاتٍ ما سَبَقَکَ إلَیها أحَدٌ 
ابوالحسن محمّد بن یحیی فارسی: روزی ابو نؤاس به ابو الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلامنگریست و این در حالی بود که حضرت علیه السلام سوار بر استری از نزد م..ن خارج می شد. ابو نؤاس به ایشان نزدیک شد و درود فرستاد و گفت: ای زاده پیامبر خدا! ابیاتی درباره تو سروده ام که می خواهم آنها را از من بشنوی. حضرت علیه السلام فرمود: آن چه سروده ای، بیاور او پس چنین سرود: 

ایشان پاکانی هستند که جامه شان پاکیزه است * و هر گاه از ایشان یاد شود بر آنها درود فرستاده می شود 

هر که به هنگام انتساب علوی نباشد * از روزگار کهن افتخاری ندارد 

خداوند آن گاه که خلایق را بیافرید و سامانشان داد * ای جماعت شما را گزین کرد و برگزید 

شمایید گروه برتر و نزد شماست * علم کتاب و آن چه سوره های قرآن آورده است 

امام رضا علیه السلام فرمود: ابیاتی را آوردی که هیچ کس در سرودن آنها از تو پیشی نگرفته است. 
عیون أخبار الرضا علیه السلام : 2 / 143 / 10 ، المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 366 مرسلاً .
چهارشنبه 10 آذر 1395

روزی ابو نؤاس به ابو الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام

ابوالحسن محمد بن یحیی فارسی  :
نَظَرَ أبو نُواسٍ إلی أبِی الحَسَنِ عَلِیِّ بنِ موسیَ الرِّضا علیهماالسلام ذاتَ یَومٍ وقَد خَرَجَ مِن عِندِ المَأمونِ عَلی بَغلَةٍ لَهُ ، فَدَنا مِنهُ أبو نُواسٍ ، فَسَلَّمَ عَلَیهِ وقالَ : یَا بنَ رَسولِ اللّه ِ ، قَد قُلتُ فیکَ أبیاتًا فَاُحِبُّ أن تَسمَعَها مِنّی ، قالَ : هاتِ ، فَأَنشَأَ یَقولُ : 
مُطَهَّرونَ نَقِیّاتٌ ثِیابُهُمُ تَجرِی الصَّلاةُ عَلَیهِم أینَما ذُکِروا 
مَن لَم یَکُن عَلَوِیًّا حینَ تَنسِبُهُ فَما لَهُ مِن قَدیمِ الدَّهرِ مُفتَخَرُ 
فَاللّه ُ لَمّا بَرا خَلقًا فَأَتقَنَهُ صَفّاکُمُ وَاصطَفاکُم أیُّهَا البَشَرُ 
فَأَنتُمُ المَلَأُ الأَعلی وعِندَکُمُ عِلمُ الکِتاب وما جاءَت بِهِ السُّوَرُ 
فَقالَ الرِّضا علیه السلام : قَد جِئتَنا بِأَبیاتٍ ما سَبَقَکَ إلَیها أحَدٌ 
ابوالحسن محمّد بن یحیی فارسی: روزی ابو نؤاس به ابو الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلامنگریست و این در حالی بود که حضرت علیه السلام سوار بر استری از نزد م..ن خارج می شد. ابو نؤاس به ایشان نزدیک شد و درود فرستاد و گفت: ای زاده پیامبر خدا! ابیاتی درباره تو سروده ام که می خواهم آنها را از من بشنوی. حضرت علیه السلام فرمود: آن چه سروده ای، بیاور او پس چنین سرود: 

ایشان پاکانی هستند که جامه شان پاکیزه است * و هر گاه از ایشان یاد شود بر آنها درود فرستاده می شود 

هر که به هنگام انتساب علوی نباشد * از روزگار کهن افتخاری ندارد 

خداوند آن گاه که خلایق را بیافرید و سامانشان داد * ای جماعت شما را گزین کرد و برگزید 

شمایید گروه برتر و نزد شماست * علم کتاب و آن چه سوره های قرآن آورده است 

امام رضا علیه السلام فرمود: ابیاتی را آوردی که هیچ کس در سرودن آنها از تو پیشی نگرفته است. 
عیون أخبار الرضا علیه السلام : 2 / 143 / 10 ، المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 366 مرسلاً .
سه‌شنبه 9 آذر 1395

کریم ال طه


فوائد

این

گیاه

و

دارو

برای

سلامتی

سه‌شنبه 9 آذر 1395

دو لباس بر انان پوشیده می شود

دو لباس بر انان پوشیده می شود

دو لباس بر انان پوشیده می شود

دو لباس بر انان پوشیده می شود

دو لباس بر انان پوشیده می شود

.

هنگامی که فرشتگان شخصی را می بینند که برای

خیر و سعادت دوستش دعا می کند شاد می شوند

برای او ودوستش دعا می کنند و می گویند:

شاد باشید که به خاطر دعای شما خدا به هردوی شما

عنایت ویژه می کند امام سجاد زین العابدین

علی بن الحسین علیه السلام

.


.


.


.

دو لباس بر انان پوشیده می شود

چهارشنبه 3 آذر 1395

از کم حافظگی خود رنج می برید؟

از کم حافظگی خود رنج می برید؟بهترین پیشنهاد این است که کتاب خوانی را در برنامه زندگی خود بگنجانید.این نصیحت ها را از یک گوش نشنوید و از گوش دیگرتان در نکنید چنان چه از حافظه خود استفاده نکنید کم کم آن را از دست خواهید داد.حل جدول کلمات متقاطع گر چه روش بسیار مناسبی برای پیشگیری از ابتلا به آلزایمر شناخته شده است اما مطالعه کتاب از همه روش ها بهتر است.
برخلاف تماشای تلویزیون که اغلب باعث حواس پرتی و خیال پردازی می شود،خواندن کتاب باعث بهبود عملکرد سلول های مغز و تمرین تمرکز حواس می شود ضمن آنکه مطالعه کتاب و کسب اطلاعات جدید به پرورش خلاقیت کمک می کند.اگر شما هم از آن افرادی هستید که پس از خروج از محل کار و ورود به خانه به سرعت سراغ تلویزیون رفته و خود را با برنامه های تلویزیونی سرگرم می کنید در مقایسه با افرادی که پس از برگشت به خانه،مطالعه کتاب مورد علاقه شان را ترجیح می دهند استرس بیشتری را تجربه خواهید کرد.

دوشنبه 1 آذر 1395

اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

امام زین العابدین علیه السلام
«أیُّما مُؤمِنٍ دَمِعَت عَیناهُ لِقَتلِ الحُسَینِ علیه السلام حَتّى تَسیلَ عَلى خَدِّهِ، بَوَّأهُ اللَّهُ بِها فی الجَنَّةِ غُرَفاً یَسکُنُها أحقاباً»
«هر مؤمنى که چشمانش براى کشته شدن حسین علیه السلام گریان شود به طورى که اشک بر گونه هایش سرازیر گردد، خداوند به سبب آن او را در غرفه هاى بهشتى جاى دهد که روزگاران درازى را در آنها به سر بَرَد»

ثواب الأعمال : ص 108 ح 1؛ دانشنامه امام حسین علیه السلام: ج10، ص40.


.

پنج‌شنبه 27 آبان 1395

.هدیه دادن


.هدیه دادن

پیامبر

تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ.   

                   الکافی ،ج 5، ص 144

به یکدیگر هدیه بدهید که همانا هدیه کینه ها را از بین می برد.


.

چهارشنبه 26 آبان 1395

مشهد عاشقان

مشهد عاشقان

باز دلم کرد هوای وصال
در حرم خسرو نیکو خصال
باز دلم پر کشید از آشیان
رو به دیار چمن لامکان
باز سرم جانب سامان رود
دل به حریم حرم جان رود
باز مرا عشق سفر در سر است
جان به تمنای رخ دلبر است
باز شدم طایر قدس آشیان
سیر کنم در دل هفت آسمان
رو بسوی مشهد مولا روم
بر سر کویش به تولا روم
مشهد ایا شهر امام رضا
مشهد ایا گلشن صدق و صفا
مشهد ایا طور وصال کلیم
مشهد ایا مهبط عرش عظیم
مشهد ایا نور دل خاکیان
مشهد ایا قبله‌ی افلاکیان
مشهد ایا کعبه‌ی اهل کمال
مشهد ایا محفل بزم وصال
مشهد ایا میکده عاشقان
مشهد ایا عرش رفیع زمان
تاج سر کشور ایران توئی
نور دل خلق مسلمان توئی
نور فشان چون ید موسی توئی
روح فزا همچو مسیحا توئی
بارگه قدس تو دار الشفا
مرقد پر نور امام رضا
انکه دل عالم امکان بود
در دل خاک تو درخشان بود
خاک تو بر اهل نظر کیمیاست
نور فشان تا حرم کبریاست
قبله‌ی حاجات دل آزردگان
کعبه‌ی آمال ستمدیدگان
آنکه درون دل تو جا نمود
عشق شد و روی به دلها نمود
ما همه مست رخ زیبای او
عاشق سرگشته و شیدای او
[صفحه 172]
بر سر کویش به نیاز آمدیم
صف بصف از راه دراز آمدیم
دست به دامان ولایت شدیم
ملتمش بذل عنایت شدیم
بوی خدا می‌شنوم در حرم
نور رضا می‌نگرم در حرم
ای پسر فاطمه، قربان تو
چنگ زنم، چنگ به دامان تو
کعبه بود خانه‌ای از سنگ و گل
مرقد تو کعبه‌ی جان است و دل
کعبه بود قبله‌گه خاکیان
مرقد تو قبله‌ی افلاکیان
کعبه حریم حرم کبریاست
مرقد تو کعبه‌ی آمال ماست
عشق بیا مست تمنا شویم
عشق بیا محو تولا شویم
عشق بیا پرده درانی کنیم
آنچه تو خواهی و تو دانی کنیم
عشق بیا همدم و همره شویم
طالب دیدار رخ شه شویم
عشق بیا ناله ز جان بر کشیم
اشک بریزیم و فغمان برکشیم
عشق بیا شیون و غوغا کنیم
سوز دل می‌زده پیدا کنیم
خلق نبینیم و خدایی شویم
در حرم دوست رضایی شویم
من به امید تو به پابوس شاه
آمدم ای عشق بدین بارگاه
کو هنر و قدرت مردانه‌ات؟!
تاب و تب و شیون مستانه‌ات؟!
دل به تو دادم که خرابش کنی
مست ولایت ز شرابش کنی
دل به تو دادم که ز جام طهور
نوشد و یکباره شود نور نور
دل به تو دادم که فروزان کنی
ذوب کنی، آتش سوزان کنی
دل به تو دادم که قیامت شود
مست ز صبای امامت شود
دل به تو دادم که ز مستی و شور
برق تجلی بردش سوی طور
دل به تو دادم که الهی شود
خاک ره درگه شاهی شود
از خودی خویش جدایم کند
متصل بحر رضایم کند
[صفحه 173]
روز نیایش بود ای دل بیا
وقت ستایش بود ای دل بیا
خواهم از این لحظه به هستی رسم
با می‌دلدار به مستی رسم
صاحب ادراک و درایت شوم
قطره‌ای از بحر ولایت شوم
اشک بیا باب طرب باز کن
ناله بیا زمزمه آغاز کن
تا که بگویم به صدای رسا:
سید و سالار، رضا یا رضا
صاحب اسرار، رضا یا رضا
محرم دلدار، رضا یا رضا
وارث بر حق پیمبر تویی
نور دل ساقی کوثر تویی
عصمت زهرای مطهر تو راست
حلم حسن وارث حیدر تو راست
نور حسین است به سیمای تو
جان به فدای رخ زیبای تو
سید سجاد تویی در سجود
گوهر یکدانه‌ی بهر وجود
باقر علمی و جهان مست تو
علم خدائی همه در دست تو
جعفریان را تو فروغ زمان
صادق دهری و امام جهان
بعد پدر صدر اعاظم تویی
نور دل حضرت کاظم تویی
زاده‌ی موسی، نفست عیسویست
نام دل آرای شریفت علیست
ای علوی منصب و احمد صفات
نور رخت آینه کائنات
مظهر آیات خدای عظیم
قطب زمان، مطلع قلب سلیم
واقف اسرار کتاب مبین
حجت حق قبله‌ی اهل یقین
منصب عرشی امامت تو راست
رهبری عالم و امت تو راست
کی تو غریبی به دیار عجم؟!
کیست چنین محتشم و محترم؟!
صاحب این کشور و این بارگاه
ما همه عبدیم و تویی پادشاه
گر قدمت مفخر ایران ماست
جایزه دوست به سلمان ماست
آنکه نبی گفت ورا اهل‌بیت
خلق کجایند و کجا اهل‌بیت
[صفحه 174]
یا که خدا راضی از این خاک بود
کو چو بهشت ابدش پاک بود
خواست چو بر شیعه عنایت کند
وز همه اعلام رضایت کند
داد بدین کشور و ملت مقام
تا به در آئیم ز غربت تمام
داد به ما مقدم پاک رضا
نور سماوات ز خاک رضا
سلطنت ار هست تو داری به دست
قدرت تو قدرت یزدانی است
خاک قدمگاه تو چون توتیاست
تا به ابد سرمه‌ی چشمان ماست
کوکب اقبال همایون من
بخت بلند اختر میمون من
کرد مرا در حرمت میهمان
سیر ره دوست نمودم ز جان
بوسه زنم خاک تو را با ادب
دست به دامان توام روز و شب
عرض سلامم بپذیر ای جناب
نیست سلامی به درت بی‌جواب
من به طواف تو چو پروانه‌ام
مستم و مدهوشم و دیوانه‌ام
تا به سحر ناله و غوغا کنم
نور دل و دیده تمنا کنم
آنکه براین باب همایون گداست
گر چه سرافکنده بود، آشناست
پرده بر افکن که هویدا شوی
دیده‌ی دل ده که تماشا شوی
خواهش من گر نشود مستجاب
کورشود دیده که دارد حجاب
ورنه چو خورشید عیانی عیان
نور خدا کی شود از دل نهان؟
گر حذر از خواهش دنیا شود
با کرمت دیده‌ی دل وا شود
آینه ز نگار نگیرد اگر
نور خدا هست درو جلوه‌گر
کافر اگر گشت تو را میهمان
از کرمت بهره برد بیکران
سفره‌ی تو سفره‌ی اطعام عام
رحمت تو رحمت خیرالانام
من به امید کرمت آمدم
مست تمنای وصالت شدم
بخش، اگر دامنم آلوده است
یا که قصور و گنهی بوده است
[صفحه 175]
بخش، اگر لایق درگاه تو
نیست مرا هدیه دلخواه تو
بخش، اگر نامه سیاه آمدم
بخش، اگر غرق گناه آمدم
بخش، اگر نفس مرا بنده کرد
بر در اکرام تو شرمنده کرد
با همه ناکامی و وزر و قصور
نیستم از ساحت قدس تو دور
بنده‌ی درگاه ولی آمدم
ذاکر و مداح علی آمدم
باشم ایا زبده‌ی اهل وفا
بر سر این خوان کرم آشنا
تا به «فرهمند» عنایت کنی
نیم نگاهی ز رضایت کنی
علی‌اکبر فرهمند آملی
[صفحه 177]

دوشنبه 24 آبان 1395

یاقوت احمر

دوشنبه 24 آبان 1395

یاقوت احمر

یاقوت احمر1

اقل: حاج آقا حسن پور سینا (زرگر و قلع زنِ ضریح جدیدِ امام رضا علیه السّلام) [19].
کارِ زرگری را از یازده سالگی نزد دایی ام حاج سید مصطفی خدایی و برادرم حاج حسین شروع کردم.آنها شریک های خوبی برای خودشان و استادان دلسوزی برای من بودند. من هم سعی می‌کردم شاگرد خوب و حرف شنوئی برای آنها باشم و حسابی دل به کار بدهم. به سنّ هفده سالگی که رسیدم همه اساتید و پیش کسوتانِ فن زرگری و قلم زنی، تأیید کردند که من به مقام استادی رسیده ام. از بچّگی آرزوی دیدن گنبد و گلدسته های طلایی حرم امام رضا علیه السّلام را در دل داشتم. درباره ی کبوتر های امام رضا علیه السّلام و نغمه هایِ عاشقانه ای
[صفحه 118]

.

.


( تعداد کل: 483 )
   1       2       3       4       5       ...       33    صفحه بعدی