X
تبلیغات
الی گشت
رایتل

► o▌ توسل به امام رضا علیه السلام▌ o ◄

وب مذهبی
یکشنبه 24 آبان 1394

الرّضا علیه السلام ایجاد خـوشحالى

.. الرّضا علیه السلام

 لیـس شـَىء مِـن اْلاعْمـالِ عنـد الله

عزّوجلّ بعدَالفـرائض أفضل مِن إدْخـالِ السُّرور علَى المؤمن

 امام رضا علیه السلام فرمود

 بعد از انجام و اجبات،

کارى بهتر از ایجاد خـوشحالى براى مومن، نزد خداوند بزرگ نیست

 بحارالانوار, ج ۷۸,ص ۳۴۷

یکشنبه 1 تیر 1393

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

س ٩٢۵ : افرادی‌ هستند که خمس بر آنها واجب است، ولی‌ تاکنون آن را نپرداخته اند و در حال حاضر هم توانایی‌ پرداخت آن را ندارند و یا بر آنها بسیار دشوار است، حکم آنان در این باره چیست؟

ج: مجرد عدم توانائی‌ یا دشواری‌ پرداخت خمس موجب برائت ذمه و سقوط تکلیف نیست، بلکه ادای‌ آن تا حد امکان واجب است، چنین افرادی‌ م ی‌توانند با دست گردانِ مبالغ بدهی‌ خود با ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او، آن را به تدریج برحسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

 دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن

س ٩٢۶ : خانه ای‌ دارم که دارای‌ وام قسطبندی‌ شده است و مالک محلی‌ تجاری‌ هستم که در آن کاسبی‌ می‌ کنم و برای‌ عمل به وظیفه شرعی‌ ام، سال خمسی‌ برای‌ خود تعیین کرده ام، امیدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنید . ولی‌ توان پرداخت خمس محل تجاری‌ را به صورت قسطی‌ دارم؟

ج : خانه مسکونی‌ شما در فرض سؤال که نسیه خریداری‌ شده خمس ندارد، ولی‌ پرداخت خمس محل تجاری‌ تان واجب است، مگر اینکه با پرداخت خمس کسب با بقیه وافی‌ به هزینه زندگی‌ شم ا نباشد و یا اینکه کسب با بقیه کسب مناسب با شأن عرفی‌ شما نباشد.

س ٩٢٧ : شخصی‌ در خارج به سر می‌ برد که خمس اموالش را نمی‌ پرداخته است و خان ه ای‌ با ما ل غیر مخمّس خریده که در حال حاضر مال کافی‌ برای‌ ادای‌ خمس آن ندارد، ولی‌ هرسال مقداری‌ بیشتر از خمس به جای‌ خمسی‌ که بدهکار است می‌ پردازد، آیا این کار او صحیح است یا خیر؟

ج: در فرض سؤال باید خمسی‌ را که برعهده دارد، دست گردان کند تا بعدا آن را به تدریج بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال پرداخته، به یکی‌ از وکلای‌ ما مراجعه نماید.

س ٩٢٨ : شخصی‌ چندین سال است که خمس درآمد سالانه خود را نمی‌ پرداخته، و فعلا نمی‌ داند چه مقدار بدهی‌ از این بابت دارد، او در حال حاضر چگونه می‌ تواند خود را از خمس بری‌ الذمّه نماید؟

ج: واجب است تمام اموالی‌ را که خمس به آنها تعلق گرفته، حساب کند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشکوک باید با ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او مصالحه نماید.

س ٩٢٩ : من جوانی‌ هستم که با خانواده ام زندگی‌ می‌ کنم، پدرم خمس و زکاتش را نمی‌ پردازد، حتی‌ خانه ای‌ را با مال ربوی‌ ساخته است و حرام بودن غذائی‌ که در خانه می‌ خورم، آشکار اس ت . با توجه به اینکه نمی‌ توانم از خانواده ام جدا شوم، امیدوارم تکلیف مرا در این باره بیان فرمائید؟

ج : بر فرض که یقین داشته باشید که اموال پدرتان مخلوط با رباست و یا او خمس و زکات خود را نمی‌ پردازد، لازمه اش یقین به حرمت چیزی‌ که او مصرف می‌ کند و یا اموال وی‌ که شما در آن تصرف می‌ کنید، نیست، و تا یقین به حرمت این اموال پیدا نکرده اید، استفاده از آن برای‌ شما اشکال ندار د . البته، اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف می‌ کنید، داشته باشید، استفاده از آن برای‌ شما جایز نیست

مگر آنکه جدایی‌ از خانواده و قطع رابطه با آنان برای‌ شما، حرجی‌ باشد که در این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولی‌ ضامن خمس، زکات و مال دیگران که در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستید.

س ٩٣٠ : من اطمینان دارم که پدرم خمس و زکاتش را نمی‌ پردازد، و وقتی‌ به او تذکر می‌ دهم، در پاسخ می‌ گوید که ما مستحق هستیم و خمس و زکاتی‌ بر ما واجب نیست، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر پدرتان مالی‌ که خمس و زکات به آن تعلق بگیرد، نداشته باشد، خمس و زکات بر او واجب نیست و تحقیق در این زمینه بر شما لازم نیست.

س ٩٣١ : ما با اشخاصی‌ معامله می‌ کنیم که خمس نمی‌ دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می‌ خوریم، این مسأله چه حکمی‌ دارد؟

ج: اگر یقین به وجود خمس در اموالی‌ دارید که از طریق خرید و فروش از آنان گرفته اید و یا هنگام رفتن نزد آنان، مصرف می‌ کنید، معامله در مقدار خمس موجود در اموالی‌ که از طریق خرید و فروش از آنان می‌ گیرید، فضولی‌ است و احتیاج به اجازه ولی‌ّ امر خمس یا وکیل او دارد، و تصرف در اموال ایشان برای‌ شما جایز نیست مگر اینکه ترک معاشرت و خودداری‌ از خوردن غذای‌ آنان و تصرف در اموالشان برای‌ شما حرجی‌ باشد که در این صورت تصرف جایز است، ولی‌ ضامن خمس اموالی‌ که در آنها تصرف م ی‌ کنید ، هستید.

س ٩٣٢ : اگر شخصی‌ مالی‌ را که خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد ، آیا گرفتن آن مال از او جایز است؟

ج: اگر یقین به وجود خمس در آن مال دارند، گرفتن آن جایز نیست و در صورت دریافت آن، باید نسبت به خمس آن، به ولی‌ امر خمس یا وکیل او مراجعه نمایند.

س ٩٣٣ : معاشرت با مسلمانانی‌ که به امور دینی‌ بخصوص نماز و خمس پایبند نیستند، چه حکمی‌ دارد؟ آیا غذاخوردن در خانه های‌ آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال داشتن، کسی‌ که چندین بار این کار را انجام داده، چه حکمی‌ دارد؟

ج: اگر معاشرت با آنان مستلزم تأیید ایشان در عدم التزام به امور دینی‌ نباشد، اشکال ندارد، مگر آنکه ترک معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام ایشان به امور دینی‌ باشد که در این صورت واجب است که معاشرت به طور موقت از باب نهی‌ از منکر ترک شود، ولی‌ استفاده از اموال آنان از قبیل غذا و مانند آن، تا یقین به تعلق خمس به آن نداشته باشید، اشکال ندارد.

س ٩٣۴ : یکی‌ از دوستانم مرا زیاد به صرف غذا دعوت می‌ کند، به تازگی‌ متوجه شده ام که شوهر او خمس نمی‌ دهد، آیا خوردن غذای‌ کسی‌ که خمس نمی‌ دهد، برای‌ من جایز است؟

ج: تا علم به تعلّق خمس به غذایی‌ که در اختیار شما قرار داده می‌ شود ، ندارید، خوردن آن اشکال ندارد.

س ٩٣۵ : فردی‌ برای‌ اولین بار می‌ خواهد خمس اموالش را حساب کند، خانه مسکونی‌ که نمی‌ دان د با چه مالی‌ آن را خریده، چه حکمی‌ دارد؟ در صورتی‌ که بداند آن را با مالی‌ که چند سال پس انداز شده، خریده است، حکم آن چیست؟

ج: خانه مسکونی‌ یا سایر لوازم زندگی‌ را اگر احتمال می‌ دهد که با مالی‌ که شرعاً متعلّق خمس نبوده ( مانند ارث یا هبه) خریده باشد چیزی‌ از بابت خمس آن بر او نیست، ولی‌ اگر یقین دارد که آن را با درآمد کسب خود خریده است، لیکن نمی‌ داند که آیا درآمد کسب را در بین سال صرف خرید آن کرده است یا پس از پایان سال و پیش از پرداخت خمس درآمد، باید با یکی‌ از وکلای‌ ما مصالحه نماید و اگر یقین دارد خانه را از درآمد کسبی‌ که چند سال پس انداز کرده است پیش از پرداخت خمس آن خریده است، باید خمس آن درآمد پس انداز شده را بپردازد، و در مورد تنزل ارزش پول احوط مصالحه با حاکم شرع است.

س ٩٣۶ : عالمی‌ در یکی‌ از شهرها مبلغی‌ را به عنوان خمس دریافت کرده، ولی‌ برای‌ او انتقال عین آن مال به شما یا دفترتان مشکل است، آیا می‌ تواند آن را از طریق بانک حواله کند؟ با توجه به اینکه مالی‌ که از بانک گرفته می‌ شود عین مالی‌ که در آن شهر به بانک پرداخت شده، نیست؟

ج: تحویل خمس و سایر حقوق شرعی‌ از طریق بانک اشکال ندارد.

س ٩٣٧ : اگر زمینی‌ را با مال غیر مخمّس بخرم، آیا نماز خواندن در آن زمین جایز است یا خیر؟

ج: اگر زمین با عین مال غیر مخمّس خریده شده باشد، معامله به مقدار خمس، فضولی‌ است و متوقف بر اجازه ولی‌ّ امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفیذ نکند، نماز خواندن در آن جایز نیست.

س ٩٣٨ : اگر مشتری‌ بداند که به عین مالی‌ که خریده، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آیا تصرف در آن کالا برای‌ او جایز است؟

ج: با فرض وجود خمس در کالا، معامله به مقدار خمس فضولی‌ و متوقف بر اجازه ولی‌ّ امر خمس است.

س ٩٣٩ : اگر صاحب مغازه ای‌ نداند که مشتری‌ که با او معامله می‌ کند، خمس مالش را پرداخته است یا خیر، آیا دادن خمس آن اموال بر او واجب است؟

ج: تا زمانی‌ که علم به وجود خمس در پولی‌ که مشتری‌ به او می‌ پردازد، نداشته باشد، چیزی‌ برعهده او نیست و وظیفه ای‌ هم نسبت به فحص ندارد.

س ٩۴٠ : اگر مثلا چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت برای‌ به کارگیری‌ در یک کار تولیدی‌ سرمایه گذاری‌ کنند و یکی‌ از آنها خمس ندهد، آیا شراکت با او صحیح است یا خیر؟ و آیا دیگر شریکان می‌ توانند مال فردی‌ را که خمس نمی‌ دهد به عنوان قرض الحسنه گرفته و به کار بیاندازند؟ و به طور کلی‌ اگر چند نفر با هم شریک باشند، آیا بر هر کدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد یا اینکه خمس باید از صندوق مشترک پرداخت شود؟

ج: شراکت با شخصی‌ که به سرمایه اش خمس تعلق گرفته ولی‌ آن را نپرداخته است، به مقدار خمس مال او فضولی‌ است که باید نسبت به آن به ولی‌ّ امر مراجعه شود، و اگر بعضی‌ از شرکاء خمس سهم خود در سرمایه را نداده باشند، تصرف در سرمایه مشترک جایز نیست، و هنگامی‌ که شرکاء سود حاصل از سرمایه مشترک را دریافت می‌ کنند، هرکدام از آنان مکلّف هستند خمس مازاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسی‌ بپردازند.

س ٩۴١ : اگر شرکای‌ من حساب سال خمسی‌ نداشته باشند، تکلیف من چیست؟

ج: بر هریک از شرکاء واجب است که حقوق شرعی‌ سهام خود را بپردازند تا تصرفات آنان در مال مشترک حلال باشد، و اگر بقیه شریکها آن را پرداخت نمی‌ کنند و انحلال شرکت و جداشدن از آنان برای‌ شما ضرری‌ یا حرجی‌ باشد، مجاز هستید به شراکت خود با آنان ادامه دهید.

شنبه 7 اردیبهشت 1392

برای زیاد شدن روزی چه کارهایی انجام دهیم؟

پنج‌شنبه 27 مهر 1391

روحیه انفاق و نیک اندیشی


 سید امام  ::


 باید روحیه انفاق و نیک اندیشی توسعه


 پیدا کند و جز ایمان مردم شود


 بخشنده نادان نزد خدا از پارسای بخیل، محبوب تر است. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
چهارشنبه 10 اسفند 1390

►O(▌اثار دوستی با خویشان ▌ )O ◄

السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی

السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

السلام علیک یا ابا الفضل العباس

امام سجاد زین العابدین علیه السلام فرمودند:


از همراهی با فردی  بپرهیز


که او از خویشانش بریده است


صله رحم  واجب است و قطع ان از گناهان بزرگ است


 


قران در موارد مختلف قاطع رحم را ملعون
و او را از رحمت حق دور می داند
امام باقر علیه السلام از قول پیامبر می فرماید:
به حاضران و غائبان امتم و کسانی که هنوز به
دنیا نیامده اند تا روز قیامت سفارش می کنم
که با خویشان خود بپیوندند هر چند میان ایشان
به اندازه یکسال راه رفتن فاصله باشد
همانا صله رحم از اموری است که خدای متعال ان
 را از بخشی از دین قرار داده است
پیامبر اسلام صل الله علیه واله وسلم می فرمایند :
فردی که با جان و مال در راه صله رحم اقدام
می کند خداوند متعال اجر صد شهید را در نامه
 عملش می نویسد و در برابر هر قدمی که در این راه
بر می دارد چهل هزار حسنه برایش قرار می دهد
و چهل هزار گناه از او محو می کند او را چهل هزار درجه
بالا می بردو مانند این است که صد سال با صبر
و استقامت خدا را بندگی کرده باشد
همچنین فرموده اند :
ثواب صدقه ده برابر
قرض هجده برابر
ثواب اتباط با برادران دینی بیست برابر
ثواب پیوند با خویشان بیست و چهار برابر است

شناختن ارحام :
در قران کریم معنای خاصی برای ارحام ذکر
نشده است و معنای ارحام معنای عرفی ان
مطلق خویشاوندان و بستگان است پدری و مادری

هر چند با چند واسطه باشد و فرزندان و خویشان
انها را در بر می گیرد
اثار صله رحم :
پیامبر گرامی اسلام صل الله علیه واله وسلم فرمودند :
برای صله رحم اثار و فوائد بسیار نقل کرده اند که

 بخشی از ان عبارت است از :


1- محبوبیت نزد خداوند


2-بهره مند شدن از پشتیبانی خداوند
3-  افزایش روزی
4- طول عمر
5- ورود به بهشت
6- بر طرف شدن فقر و بیچارگی
7- اسان شدن حساب در قیامت
8- نجات از مرگهای  ناهنجار
9- محبوبیت در خانواده

 )))
 

چهارشنبه 31 شهریور 1395

پیش گویی های. پیامبر(ص) در خطبه غدیر

مدیر موسسه عطر انتظار در گفت وگو با .:
پیش گویی های. پیامبر(ص) در خطبه غدیر
: اگر امامت و ولایت در اختیار امیرالمومنین علیه السلام قرار می گرفت به طور طبیعی در ادامه نیز به سائر ائمه(ع) منتقل می شد و مسئله غیبت رخ نمی داد و امت دچار گرفتاری های عصر غیبت نمی شدند؛ اما... چنین نشد.

حجت الاسلام رضا ایمانی، کارشناس مهدوی و مدیر موسسه فرهنگی هنری «عطر انتظار» در گفت وگو با. با اشاره به بیانات پیامبر اکرم(ص)‌ درباره امام مهدی(عج) در خطبه غدیر اظهار کرد: در رابطه با شأن و مقام غدیر باید به این مسئله اشاره کرد که از این روز با عنوان «عید الله الاکبر» تعبیر شده است و امام صادق علیه السلام ضمن این تعبیر فرموده اند: «خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر این روز را عید گرفته است» این حدیث در تهذیب شیخ طوسی، جلد سوم، صفحه 143 نقل شده است.

 

وی افزود: همچنین در روایات دیگری امام صادق علیه السلام از این روز با عنوان «یوم عهد المعهود»  و یا «یوم المیثاق المأخوذ» و .. تعبیر کرده اند. رسول گرامی اسلام صل الله علیه وآله در خطبه شریف غدیر موارد و مسایل گوناگونی را مطرح فرموده اند از جمله توحید، ابلاغ امامت و جانشینی امیرالمومنین(ع) و معرفی امامت حضرت علی علیه السلام و ... که در برخی فرازهای آن نیز به مسئله موعود غدیر و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه اشاره کرده اند که با این عبارت آغاز می شود: «الا إنّ خاتم الائمه منّا القائم المهدی عجل الله تعالی فرجه؛ بدایند که آخرین امام از ماست».

 

مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه به فرازهای مهدوی خطبه غدیر اشاره کرد و گفت: در این خطبه در معرفی حضرت مهدی علیه السلام آمده است «آگاه باشید که او بر همه ادیان غلبه می کند، او کسی است که از ظالمان و ستمگران انتقام می گیرد و کسی است که قلعه های کفر و ستم را در هم می کوبد و فتح می کند. بدانید که او گروه های مشرکان را از میان می برد، و بدانید که او خونخواه تمام اولیای الهی است.»

 

حجت الاسلام ایمانی تصریح کرد: رسول خدا صل الله علیه و آله در فرازهای ابتدایی خطبه غدیر، حضرت مهدی علیه السلام را معرفی نموده و در فرازهای بعدی ویژگی های آن حضرت(عج) را بیان می کنند از جمله می فرمایند: «وارث کل علم؛ بدانید که  او وارث تمام علوم و به اخبار الهی آگاه است و آنها را بیان می کند.»

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت ادامه داد: حضرت حجت(عج) در ادامه می فرمایند: «او تنها حجتی است که در میان مردم باقی خواهد ماند و پس از او حجتی وجود ندارد» یعنی آخرین حجت خدا خواهد بود. سپس می فرمایند: «بدانید که هیچ کس بر او پیروز نمی شود و خدا کسی را در مخالفت با او یاری نمی کند؛ بدانید که او از طرف خدا و سرپرست و صاحب اختیار مردم است. تمام امانت های پنهان و آشکار پروردگار نزد مهدی علیه السلام است.»

 

حجت الاسلام ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوع عملکرد جامعه مسلمین در مواجهه با غدیر ابراز کرد: به طور طبیعی اگر این اتفاق نمی افتاد و در آن روزگار به پیام غدیر به صورت جدی توجه می شد امروز وضعیت جامعه به غیبت نمی کشید. اما جالب است که پیامبر گرامی اسلام(ٌ) در همین خطبه به نوع عملکرد مردم نیز اشاراتی دارند.   

 

وی در توضیح این مطلب گفت: رسول الله صل الله علیه وآله گویا به این مسئله علم داشته اند که در متن خطبه به آن اشاراتی دارند. و این سرپیچی و نافرمانی امت را در اوایل خطبه بیان می کنند.

 

مدیر موسسه فرهنگی هنری عطر انتظار تاکید کرد: با وجود این که وظیفه و رسالت پیامبر صل الله علیه وآله این است که باید اوامر الهی را به مردم ابلاغ کند اما در کل 23 سال نبوت و رسالت حضرت(ص)، تنها یک نمونه و یک بار چنین چیزی نقل شده که حضرت(ص) می فرمایند: «من از جبرئیل درخواست کردم تا از خدا بخواهد این مسئولیت را بر عهده من نگذارد و مرا از معرفی رسمی علی علیه السلام معاف کند.» اما چرا پیامبر(ص) چنین درخواستی را مطرح می کنند؟

 

مدرس حوزه و دانشگاه در همین رابطه تاکید کرد: شخص پیامبر صل الله علیه وآله در توضیح دلایل این درخواست می فرمایند: «چون علم دارم که افراد متقی و باتقوا در میان امت کم، و در مقابل منافقین بیشتر هستند و اهل گناه و کسانی که امر دین را به سخره می گیرند، فراوانند.» بنابراین می توان گفت که شخص پیامبر صل الله علیه وآله این مسئله را پیش بینی می کردند.

 

وی خاطرنشان کرد: اگر امامت و ولایت در اختیار امیرالمومنین علیه السلام قرار می گرفت به طور طبیعی در ادامه نیز به سائر ائمه(ع) منتقل می شد و مسئله غیبت رخ نمی داد و امت دچار گرفتاری های عصر غیبت نمی شدند امام چنین نشد.                                                                                                                                                   

شنبه 27 شهریور 1395

« مداومت در دعا و نیایش »

.


.


« مداومت در دعا و نیایش »
امام على علیه السلام:
مَن قَرَعَ بابَ اللَّهِ سبحانَهُ فُتِحَ لَهُ؛
هر که درِ [رحمت] خداى سبحان را بکوبد، آن در به رویش باز شود.
غرر الحکم، ح8292؛ میزان الحکمه: ج4، ص26
 


سه‌شنبه 23 شهریور 1395

فرزند

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله
«اُطلُبُوا الوَلَدَ وَ التَمِسوهُ؛ فَإنَّهُ قُرَّةُ العَینِ، و رَیحانَةُ القَلبِ»
«فرزند بخواهید و آن را طلب کنید؛ چرا که مایه روشنى چشم و شادىِ قلب است»

مکارم الأخلاق: ج 1 ص 480 ح 1665؛ حکمت نامه کودک، ص20

.


.....................


..........................................


...............................................................

سه‌شنبه 23 شهریور 1395

خوشحالی


شنبه 20 شهریور 1395

الکافی

نودی من العرش :

من دعا لاخیه بظهر الغیب

نودی من العرش :

و لک مئه الف ضعف

هر کس پشت سر برادرش برای او دعا کند

از عرش به او ندا اید :

صد هزار برابرش از ان تو باشد

امام کاظم علیه السلام

الکافی

جلد 4

 صفحه    508

برچسب‌ها: الکافی
چهارشنبه 10 شهریور 1395

کرامت به زوار

کرامت به زوار

چیز نادیده چه لذت دارد
آنکه دیدست و چشیدست بصیرت دارد
هر که نشناخت رضا را و اطاعت ننمود
از کجا، کی خبر از فیض و سعادت دارد؟
تا نیائی و نبینی تو جلال و کرمش
تو چه دانی که به زائر چه محبت دارد
رأفتش را بنما درک تو از نام رئوف
چون ز لطفش به خلایق همه رأفت دارد
ضامن آهوی وحشی شده تا دریابی
که به زوار و غریبان چه کرامت دارد
«آیه الله فخر المحققین شیرازی»

یکشنبه 31 مرداد 1395

توسل به امام مجتبی. کریم ال طه


مقام علمى حضرت رضا(ع) 

از منابع اسلامى درباره ی امام هشتم (ع ) مى ‏توان نتیجه گرفت که آن حضرت عالم به ما سوى الله، واسطه فیض این عالم ، معدن کلمات پروردگار ، صندوق انوار الهى و خزینه ی علم خداوند متعال است. احتجاجات و مباحثات حضرت رضا (ع) با فرقه ‏هاى مختلف مقام علمى آن حضرت را آشکار مى‏کند. چنانکه بارها.. مى‏گفتند:" ما اعلمُ احداً افضل من هذا الرّجل على وَجهِ الارض."

" هیچ کس را در روى زمین داناتر از حضرت رضا نمى ‏دانم. "

پنج‌شنبه 28 مرداد 1395

بفهمد.

 « تفکر عمیق »
امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه :
مَن أکثَرَ الفِکرَ فیما تَعَلَّمَ أتقَنَ عِلمَهُ، و فَهِمَ ما لم یَکُن یَفهَمُ؛
هر که در آنچه آموخته است بسیار اندیشه کند، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمى فهمیده است، بفهمد.
غرر الحکم، ۸۹۱۷؛ میزان الحکمه: ج 9 ص 229

.

.

.

.

...............................................

برچسب‌ها: بفهمد.
شنبه 23 مرداد 1395

« خوشبین بودن به اجابت دعا »

.


.


 « خوشبین بودن به اجابت دعا »
امام صادق علیه السلام :
إذا دَعَوْتَ فَظُنَّ أنّ حاجَتَکَ بالبابِ؛
چون دعا مى کنى حاجتت را بر دَرِ خانه (حاضر و آماده) بپندار.
الکافی: ج 2 ص 473 ح 1؛ میزان الحکمه: ج4، ص44


.

جمعه 15 مرداد 1395

پیامبر در نامه ای به جهینه که رییس قبیله بوده است می نویسد

نامه ای به جهینه فرزند زید

پیامبر در نامه ای به جهینه  که رییس قبیله بوده است می نویسد

: شکاف های زمین و دشت های ان و بالا و پایین دره ها در اختیار شماست

می توانید حیوانات خود را در انها بچرانید و از اب های ان بهره ببرید مشروط بر انکه

یک پنجم انها را بپردازید


...... صفحه 265 شماره 157نامه ای به جناده ازدی

پیامبر در نامه ای چنین نوشت :

قبیله ازد و شاخه های ان تا زمانی که نماز به پا دارند

و زکات بدهند و خدا و رسول او را اطاعت کنند

و از مغانم خمس خدا و سهم پیامبر را بپردازند

و از مشرکان جدا شوند با خدا و رسول پیمان دارند( تعداد کل: 460 )
   1       2       3       4       5       ...       31    صفحه بعدی